Wraki będą znikać z ulic Wejherowa

Straż Miejska dba o porządek

Od października 2017 roku Straż Miejska w Wejherowie prowadzi wzmożone działania w sprawie wraków pojazdów pozostawionych na drogach i placach.

W sprawach tych prowadzono dziesięć postępowań wyjaśniających. W ich wyniku z dróg usunięto dwa pojazdy. Na wezwanie Straży Miejskiej pięciu właścicieli auta usunęło we własnym zakresie. Wraki stały głównie na osiedlowych parkingach.
W dwóch przypadkach pojazdy nie posiadają opłaconego OC i wszystkie nie mają przeglądu technicznego, co świadczy m.in. o tym że nie są eksploatowane. Dwóch właścicieli aut nie ma stałego i tymczasowego adresu zamieszkania.
Zgodnie z Ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub policję na koszt właściciela.
W Wejherowie wraki usuwane będą przez Straż Miejską, a właściciele będą musieli zapłacić zarządcy terenu, na którym pozostawił pojazd za bezumowne korzystanie z gruntu.

Komentarzy (0)
Dodaj komentarz