Pamiętają o ofiarach

W rocznicę Grudnia 1970

W 47. rocznicę tragicznych wydarzeń, pamiętano o dwóch młodych wejherowianach, którzy zginęli 17 grudnia 1970 roku w Gdyni. Zbigniew Nastały miał 17 lat, a Marian Wójcik – 33 lata. Jak co roku przedstawiciele władz samorządowych, NSZZ „Solidarność” oraz uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze na ich grobach na wejherowskim cmentarzu.

Wśród zebranych byli dawni koledzy pomordowanych oraz młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. Modlitwę za zmarłych odmówił ks. prałat Daniel Nowak. Wieloletni kapelan wejherowskiej „Solidarności” przypomniał tragiczne wydarzenia Grudnia 1970 roku, w których zginęli robotnicy w Wejherowa, w drodze do pracy.
Wśród zgromadzonych obecni byli m.in. prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz, sekretarz miasta Bogusław Suwara, przewodniczący Rady Miasta Wejherowa Bogdan Tokłowicz, starosta Gabriela Lisius, członkowie Zarządu Powiatu – Jacek Thiel i Wojciech Rybakowski, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 Anna Wilk oraz działacze „Solidarności” z Marianem Trockim na czele.

Komentarzy (0)
Dodaj komentarz