Barka pomaga od 15 lat

Jubileusz w świątecznym nastroju

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Barka” w Wejherowie świętowało jubileusz 15-lecia działalności. Jubileusz był połączony z tradycyjnym spotkaniem opłatkowym.

Życzenia i kwiaty od Iwony Romanowskiej, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie odbiera prezes SPON „Barka” Wojciech Kaczkowski oraz siedząca obok Kazimiera Zacholska z Zarządu Stowarzyszenia.

Z okazji 15 rocznicy powstania stowarzyszenia jej członkowie uczestniczyli wspólnie w uroczystej mszy świętej, którą odprawił ks. Stanisław Bach, proboszcz parafii w Gościcinie (uroczystość odbywała się w tej miejscowości).
Podczas uroczystości jubileuszowej prezes SPON „Barka” Wojciech Kaczkowski i inni członkowie Zarządu odbierali gratulacje oraz życzenia od gości. Byli wśród nich przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu wejherowskiego: starosta Gabriela Lisius oraz przewodniczący Rady Miasta Wejherowa Bogdan Tokłowicz. Był także, jak co roku, wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
Uczestnicy spotkania dzielili się opłatkiem i składali sobie świąteczne życzenia. Zaśpiewał dla nich pięknie wejherowski Chór Męski „Harmonia”, wystąpił też znakomity Zespół Pieśni i Tańca „Koleczkowianie”.

SPON „Barka” obejmuje działalnością mieszkańców całego powiatu wejherowskiego, organizując pomoc dla osób niepełnosprawnych. Chodzi głównie o wypożyczanie lub przekazywanie sprzętu rehabilitacyjnego i innego, np. wózków inwalidzkich, ale też o integrację i wspólne spędzanie wolnego czasu.
Dużą popularnością cieszą się organizowane przez stowarzyszenie wycieczki po Polsce.

Komentarzy (0)
Dodaj komentarz