Z myślą o młodzieży

Powiatowy Tydzień Przedsiębiorczości

Wykłady, warsztaty tematyczne, spotkania z przedsiębiorcami, to tylko niektóre wydarzenia przygotowane dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wejherowskiego w ramach Powiatowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Zainaugurowała go konferencja samorządowców i przedsiębiorców w Starostwie.

W okresie 13-19 listopada br. w Polsce i na całym świecie odbywa się szereg imprez promujących przedsiębiorczość w ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Tak jak w roku ubiegłym Starostwo Powiatowe w Wejherowie przyłączyło się do tej inicjatywy, stając się jej oficjalnym parterem. W ramach Powiatowego Tygodnia Przedsiębiorczości zorganizowano spotkania, warsztaty i konkursy, skierowane głownie do młodzieży. Wspólnie z partnerami zewnętrznymi: organizacjami przedsiębiorców i pracodawców, instytucjami państwowymi i samorządowymi, uczelniami wyższymi, firmami oraz instytucjami wspierania biznesu przygotowano atrakcyjny program.
– Naszą aktywność skupiamy przede wszystkim na młodych ludziach, którzy lada moment wejdą na rynek pracy jako pracownicy albo osoby, które założą własne firmy – mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. – Dlatego wydarzenia Tygodnia Przedsiębiorczości kierujemy głównie do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy mają możliwość bezpośredniego kontaktu i rozmowy z lokalnymi przedsiębiorcami. Chcemy w ten sposób obudzić w młodych ludziach potencjał przedsiębiorczości i zachęcić ich do brania swojej przyszłości we własne ręce.
Podczas zajęć młodzież dowiedziała się m.in. jak założyć i skutecznie rozwijać własną działalność gospodarczą, skąd pozyskać pieniądze na jej założenie i jak sprawnie poruszać się na rynku aby odnieść sukces. Można było rozwinąć i ukształtować swoje umiejętności menadżerskie, a także zweryfikować pomysły biznesowe.

 

Wśród partnerów akcji znaleźli się m.in.: Regionalna Izba Przedsiębiorców Norda, Pracodawcy Pomorza, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy Powiatowy Urząd Pracy, Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie, Wyższa Szkoła Bankowa z Gdyni, Punkty Pośrednictwa Pracy OHP, Straż Graniczna, Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości, Pomorski Park Naukowo Technologiczny, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wejherowie.

Komentarzy (0)
Dodaj komentarz