Rondo Mirona Łukowicza

Na rondzie na skrzyżowaniu ulic Św. Jana, 10 Lutego i Sienkiewicza w Wejherowie w niedzielne popołudnie 4 czerwca odbyła się uroczystość nadania nazwy temu miejscu. Rondo nosi imię zasłużonego wejherowianina, doktora Mirona Łukowicza.

Fot. Zygmunt Pałasz

Uchwałę w tej sprawie podjęli radni miasta Wejherowa, którzy wraz z przewodniczącym Rady Miasta Bogdanem Tokłowiczem byli obecni na uroczystości.
Poprzedziła ją msza św. w pobliskim kościele św. Stanisława Kostki, z udziałem rodziny M. Łukowicza, władz miasta, kapłanów i mieszkańców.
Zmarły w 1991 roku Miron Łukowicz, lekarz, działacz regionalny i społeczny, uczestnik opozycji niepodległościowej, był pierwszym przewodniczącym Rady Miasta Wejherowa po restytucji samorządów. Był ordynatorem Oddziału Dermatologicznego Szpitala w Wejherowie. Był też aktywnym działaczem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, współinicjatorem powołania Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Komentarzy (0)
Dodaj komentarz