Drogi powiatowe

Drogi powiatowe na terenie Wejherowa wróciły pod zarząd właściciela, co oznacza, że od 1 maja tego roku zarządza nimi starosta wejherowski. Chodzi o 24 ulice, które od 1999 roku były zarządzane przez Urząd Miejski w Wejherowie, mimo, że mają one status dróg powiatowych.

– Zdajemy sobie sprawę, że dla Starostwa jest to nowe zadanie i nowe obowiązki – mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. – Deklarujemy naszą pomoc, podzielimy się też chętnie doświadczeniami, wynikającymi w wieloletniego zarządzania drogami powiatowymi w mieście. Przekazaliśmy Starostwu wszystkie posiadane informacje o drogach powiatowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązkiem zarządcy jest m.in. sprzątanie i odśnieżanie dróg, utrzymanie małej architektury i zieleni, a także naprawy, remonty i inwestycje w pasie drogowym. Zarządca załatwia wszystkie sprawy formalne związane z wykorzystaniem drogi. 
Jak zapewnia Piotr Bochiński, zastępca prezydenta Wejherowa, władze miasta proponują starostwu bezpłatne użyczenie koszy na śmieci, ławek i gazonów z kwiatami.
– Niestety, nie możemy utrzymywać tych elementów, ponieważ byłoby to niezgodne z obowiązującymi przepisami – mówi wiceprezydent Bochiński. – Zarówno na Miasto, jak i na Starostwo, ustawy nakładają na zadania własne w zakresie utrzymania swoich dróg. Podobnie jest w przypadku drogi wojewódzkiej czy krajowej.
Do obowiązków miasta – zgodnie z przepisami – należy wyłącznie finansowanie oświetlenia dróg w mieście. Mimo to nie wykluczamy wsparcia z budżetu miejskiego wybranych inwestycji usprawniających komunikację na drogach powiatowych. Zależy nam na utrzymaniu dotychczasowego standardu ulic powiatowych.
W poprzedniej kadencji miasto przeznaczało na utrzymanie tych dróg prawie 6 mln zł. Przypomnijmy, że zbudowano w tamtym czasie nawierzchnię ul. Sikorskiego, a także rondo na ul. Rybackiej; wyremontowano ul. Chopina i Pomorską. Powstało też wiele chodników i ścieżek rowerowych, a także trawników i klombów na poboczach dróg. Miejmy nadzieję, że ten wysiłek nie zostanie zmarnowany.

Ponad dwadzieścia ulic
Z dniem 1 maja br. pod zarząd właściciela, tj. starosty wejherowskiego wróciły następujące ulice:
Partyzantów, Pomorska, Prusa, Rybacka,
Chopina, Jagalskiego,
Graniczna, Przemysłowa, Tartaczna,
Sikorskiego, Odrębna,
12 Marca, Judyckiego, Rzeźnicka,
Św. Jana, 10 Lutego, Dworcowa,
Wniebowstąpienia, Reformatów,
Mickiewicza, Kościuszki, Strzelecka,
Sobieskiego, Sucharskiego.

Naprawy i sprzątanie
Obowiązkiem zarządcy dróg, wynikającym z przepisów, jest:
– utrzymanie całego pasa drogowego, czyli jezdni, chodników i zieleni przydrożnej
– utrzymanie czystości i porządku, sprzątanie i odśnieżanie,
– utrzymanie koszy na śmieci, ławek i małej architektury,
– utrzymanie i nasadzenia zieleni (trawników, kwiatów, krzewów, drzew)
– bieżące naprawy, większe remonty i nowe inwestycje w pasie drogowym.

 

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.