Spartanie najlepsi

25 Wejherowska Drużyna Harcerzy „Spartanie” ” im. hm. Pawła Szefki jest najlepszą drużyną Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Informujemy o tym z pewnym opóźnieniem, bo harcerze cieszą się z sukcesu już od miesiąca, ale za to z wielką przyjemnością. Okazało się, że wejherowianie uzyskali miano Drużyny Rzeczypospolitej.

Ks. phm Wojciech Leoniuk, drużynowy „Spartan” oraz przyboczni: pwd. Patryk Dompke HO i Grzegorz Meyer HO prezentują trofea, zdobyte na Turnieju Drużyn Puszczańskich.
Ks. phm Wojciech Leoniuk, drużynowy „Spartan” oraz przyboczni: pwd. Patryk Dompke HO i Grzegorz Meyer HO prezentują trofea, zdobyte na Turnieju Drużyn Puszczańskich.

W dniach od 30 września do 2 października 2011 r. w Lublinie odbył się Turniej Drużyn Puszczańskich (TDP), w którym dziewięć najlepszych drużyn z całej Polski rywalizowało o miano tej jednej najlepszej – Drużyny Rzeczypospolitej. 
Po raz pierwszy harcerze z Wejherowa wywalczyli ten zaszczytny tytuł będący jednocześnie potwierdzeniem najwyższej jakości całorocznej pracy harcerzy w swoim środowisku.

ZA ROK W WEJHEROWIE
Turniej to coroczne spotkanie najlepszych drużyn harcerzy ZHR. Zmagania poprzedzone są całoroczną kategoryzacją, podczas której ocenia się jakość pracy jednostek harcerskich. Najlepsze z nich (noszące miano Drużyny Puszczańskie) biorą udział w rywalizacji, podczas której realizują różne fabularyzowane zadania. Tradycją jest, że zwycięzca będzie gospodarzem kolejnego turnieju, a więc za rok Drużyny Puszczańskie spotkają się w Wejherowie.
Obok drużyny z Wejherowa, Pomorze w tegorocznym turnieju reprezentowały również 36 Gdyńska Drużyna Harcerzy im. Lucjana Cylkowskiego oraz 87 Gdańska Drużyna Harcerzy „Zielony Trakt” im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”. Zajęły one kolejno 5 i 6 miejsce.

DOKŁADNIE 60 LAT TEMU
Turniej odbywał się w Lublinie i w Niedrzwicy Dużej i swoją fabułą nawiązywał do roku 1951. Właśnie wtedy Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW) i Urząd Bezpieczeństwa (UB) prowadziły działania, mające m.in. na celu wykrycie i rozbicie młodzieżowych organizacji powstałych na skutek stalinizacji harcerstwa i odejścia od ducha skautowego.
Każda drużyna spotkała się z człowiekiem, który mając 14-18 lat działał w takiej właśnie organizacji, a następnie został za to skazany na więzienie i osadzony w obozie dla młodocianych więźniów w Jaworznie.

BIAŁE KOSZULE I CZERWONE CHUSTY
Kolejnym zadaniem było wybranie się na Konkurs Piosenki Socjalistycznej do Lublina, który był przykrywką dla działań dywersyjnych przeciwko komunistycznym władzom. Harcerze podróżowali w białych koszulach z czerwonymi krawatami lub chustami pouczeni by w razie spotkania z żołnierzami UB lub KBW mówili, że jadą „chwalić pieśnią socjalistyczne państwo”.
Po dojechaniu do Lublina w kupionej gazecie harcerze znaleźli ogłoszenie, zapraszające na Konkurs Piosenki Socjalistycznej i wskazujące miejsce imprezy. W ogłoszeniu zaszyfrowana była informacja, aby nie brać w tym konkursie udziału i udać się w inne miejsce. Tam drużyny otrzymały zadania dywersyjne.

TRUDNE ZADANIA
W miejscowości Niedrzwica Duża harcerze zostali rozlokowani w remizie OSP, którą jednakże musieli szybko opuścić ze względu na wykrycie ich przez organa UB.
Po pomyślnie przeprowadzonej ewakuacji zostali przeniesieni na nocleg do szkoły.
Kolejnego dnia centrum dowodzenia zostało wykryte przez UB i drużynowi zostali „aresztowani” – od tej pory zastępy musiały radzić sobie same.
Te i inne zadania sprawiały, że uczestnicy gry terenowej przeżywali duże emocje. Harcerze z Wejherowa musieli na przykład rozbroić patrol KBW, co udało im się dopiero po krótkiej walce. Wzięli funkcjonariuszy KBW do niewoli i dostarczyli dowództwu. Podobnych przygód było więcej.
Nie zabrakło też konkurencji, sprawdzających praktyczne umiejętności harcerzy, takie jak rozkładanie i składanie wojskowego sześcioosobowego namiotu, wbijanie gwoździ, piłowanie żerdek na czas.

EMOCJE I RADOŚĆ
Gdy nadszedł najbardziej oczekiwany moment ogłoszenia wyników, naszych reprezentantów czekały najważniejsze przeżycia i największe emocje.
Po chwili oczekiwania i napięcia usłyszeli, że … najlepszą drużyną Organizacji Harcerzy ZHR – Drużyną Rzeczypospolitej została 25 Wejherowska Drużyna Harcerzy „Spartanie” im. hm. Pawła Szefki pod przywództwem ks. phm. Wojciecha Leoniuka HR – jako drużynowego oraz pwd. Patryka Dompke HO i Grzegorza Meyera HO jako przybocznych.
25 WDH „Spartanie” działa w Wejherowie od 1992 roku. W jej skład wchodzi 55 chłopców w wieku od 11 do 17 lat.

Jestem z nich dumny
phm. Sławomir Kuszaj, hufcowy wejherowskiego Hufca ZHR
– Cieszę się z sukcesu 25 drużyny z Wejherowa i gratuluję zarówno harcerzom, jak i księdzu Wojtkowi. Dla każdego hufcowego to powód do dumy. To zaszczyt mieć taką drużynę w hufcu.
W sumie Hufiec ZHR w Wejherowie, obejmujący zasięgiem powiat wejherowski, liczy trzy drużyny harcerskie i dwie gromady zuchowe. Mamy też Drużynę Wędrowników oraz krąg harcerstwa starszego. Wszystkich którzy chcą do nas dołączyć, zapraszam do naszej harcówki przy ul. Strzeleckiej 7.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.