Dla pieszych i rowerzystów

Teren nad rzeką Cedron w rejonie ul. Kochanowskiego będzie miejscem inwestycji, dzięki której powstanie szlak rowerowy i pieszy. To dobra widomość nie tylko dla rowerzystów i miłośników spacerów, ale też dla mieszkańców, którzy skarżyli się na zaniedbania w tej części miasta. Pisaliśmy o tym w poprzednim wydaniu „Pulsu Wejherowa”.

Zniszczone barierki i mostek oraz nierówna nawierzchnia chodnika sprawiają, że miejsce nad Cedronem (nieopodal drogi krajowej) wygląda nieestetycznie, a przechodnie muszą uważnie patrzyć pod nogi, żeby się nie potknąć. Zwrócił nam na to uwagę jeden z Czytelników.
Dlaczego władze miasta nie dostrzegają tych mankamentów i nie zlecają naprawy zniszczonych obiektów? Zapytaliśmy o to zastępcę prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta.
– Zdajemy sobie sprawę, że to miejsce wymaga prac remontowych. Byłem w tym rejonie i widziałem zniszczone urządzenia – wyjaśnia Piotr Bochiński. – Wstrzymywaliśmy się jednak z większymi pracami naprawczymi w tym rejonie, ponieważ wzdłuż rzeki Cedron ma powstać nowa ścieżka rowerowa w ramach inwestycji w części dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej. W tym rejonie planujemy także z własnych środków wybudować dalszy odcinek ścieżki. W zakresie tych prac jest również naprawa wspomnianego mostku. Poprawi to zdecydowanie infrastrukturę i estetykę w tym obszarze.

Nowa trasa rowerowo-spacerowa powstanie m.in. wzdłuż rzeki Cedron, dzięki czemu ten teren zostanie zmodernizowany.
Nowa trasa rowerowo-spacerowa powstanie m.in. wzdłuż rzeki Cedron, dzięki czemu ten teren zostanie zmodernizowany.

Jak informuje zastępca prezydenta, P. Bochiński, starania o środki zewnętrzne na ten cel trwały dość długo, ale udało się zakończyć wymagane procedury i niedawno w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa, w ramach której na terenie kilku miast i gmin powstanie sieć tras rowerowych. Partnerem wiodącym jest gmina Kosakowo, a miasto Wejherowo jest jednym z beneficjentów umowy.
W ramach programu Turystyczny Szlak Północnych Kaszub, bo tak nazywa się wspomniany projekt, w granicach naszego miasta powstanie 1650 metrów ścieżek rowerowych. Będą to tzw. ciągi pieszo-jezdne, przeznaczone dla przechodniów i rowerzystów, a także osób, poruszających się na rolkach, hulajnogach itp. sprzęcie. Niektóre odcinki tras będą pełniły wyłącznie funkcję ścieżek rowerowych. Pieniądze na ten cel pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Niektóre wejherowskie ulice mają wydzielony pas dla rowerów, tak jak widoczny na zdjęciu odcinek ul. 12 Marca.
Niektóre wejherowskie ulice mają wydzielony pas dla rowerów, tak jak widoczny na zdjęciu odcinek ul. 12 Marca.

– Program ten będzie realizowany w latach 2012 – 2013. Trudno na razie mówić o dokładnych terminach tych prac, ponieważ po niedawnym podpisaniu umowy uzgadniamy szczegóły, w tym harmonogram inwestycji. Za parę dni wszystko będzie wiadomo – informuje Dorota Grochalska, kierownik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Wejherowie. – Chociaż program i przyznane dofinansowanie dotyczy kilku miast i gmin, to każdy samorząd będzie budował swoje odcinki tras we własnym zakresie. Natomiast ścieżka na jednym z odcinków ulicy Ofiar Piaśnicy będzie realizowana przez nas wspólnie z Gminą Wejherowo, gdyż granice terenów przebiegają w taki sposób, że nie jest możliwe podzielenie tego zakresu na wiele dodatkowych „podetapów”.
Jak się dowiedzieliśmy w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM, przyszłe ścieżki rowerowe przebiegają przez tereny niezabudowane, jak również przez obszary ściśle zurbanizowane. O ile jednak łatwo zaplanować ścieżkę rowerową na nowo projektowanej trasie, o tyle dużo trudniej zbudować ją w starej strukturze miasta. Tam, gdzie warunki na to pozwalają, powstają odcinki, wydzielone dla rowerów.

Zniszczony mostek na Cedronie zostanie naprawiony.
Zniszczony mostek na Cedronie zostanie naprawiony.

– Do tej pory mamy w granicach miasta Wejherowa ok. 16 000 metrów ścieżek utwardzonych i gruntowych łącznie – mówi pani kierownik D. Grochalska. – Pracujemy nad połączeniem istniejącej sieci tak, aby trasy rowerowe stanowiły ciągłość. Pomoże w tym z pewnością realizacja projektu Turystyczny Szlak Północnych Kaszub.
A. Kuczmarska

133 km tras
27 lipca 2011 roku w Urzędzie Marszałkowskim wójt gminy Kosakowo, Jerzy Włudzik jako partner wiodący, w imieniu swoim i pozostałych uczestników projektu, podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Turystyczny szlak Północnych Kaszub”.
Wartość zadania wynosi prawie 18 mln zł. W ramach inwestycji powstanie 133 km spójnego, oznakowanego szlaku rowerowego z niezbędną infrastrukturą na terenie gmin: Kosakowo, Krokowa, Puck, Wejherowo, Gniewino oraz w mieście Puck i mieście Wejherowo.
Celem projektu jest podniesienie jakości oraz poprawa publicznej infrastruktury turystycznej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.