Ponad 17 milionów złotych na edukację i remonty dróg

Najważniejszym punktem ostatniej sesji Rady Powiatu Wejherowskiego było uchwalenie zmian w budżecie. Powiat przeznaczył dodatkowe 17 mln na zadania oświatowe w związku z podwójnym naborem oraz prace remontowe na powiatowych drogach.

 

– Ponad 9 mln zł przeznaczyliśmy na edukację, w tym dokończenie rozbudowy w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie i Rumi, doposażenie gabinetów szkolnych i remonty dodatkowych pomieszczeń oraz podwyżki dla nauczycieli – wyjaśnia Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. – Wszystko z myślą o uczniach, bo w związku z reformą edukacji w tym roku o przyjęcie do powiatowych szkół ponadpodstawowych ubiegać się będą uczniowie ósmych klas szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjalnych, czyli dwa roczniki. W sumie aż 5 tysięcy absolwentów z terenu powiatu wejherowskiego będzie musiało podjąć decyzję o swojej przyszłości i wybrać szkołę.
Radni przekazali także po 50 tys. zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojanie i prace remontowe na Oddziale Urologii w wejherowskim szpitalu oraz przeprowadzenie remontu pomieszczeń biblioteki i czytelni z zapleczem socjalnym w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie w kwocie 200 tys. zł.
Powiatowi radni zadecydowali także o przeznaczeniu 4 mln zł na zadania inwestycyjne, w tym remonty powiatowych dróg oraz m.in. na budowę chodnika na odcinku Luzino – Barłomino, w miejscowości Milwino, Słajkowo, w Szemudzie, Łężycach, budowę sygnalizacji świetlnej dla pieszych na ulicy Wilczka w Luzinie oraz w Gowinie czy budowę kładki przy moście w miejscowości Kniewo.
W porządku obrad V sesji Rady Powiatu Wejherowskiego znalazły się także sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, Komendanta Powiatowej Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o działalności i efektach pracy rodzinnej pieczy zastępczej w 2018 r.
Radni przyjęli także uchwałę dotyczącą określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.