EcoHarmonogram

Bezpłatna aplikacja

Bezpłatna aplikacja w telefonie powiadamia wejherowian o terminie odbioru odpadów komunalnych oraz informuje o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Aplikacja EcoHarmonogram umożliwia wyszukiwanie harmonogramu wywozu odpadów po adresie, EcoHarmonogram to darmowa aplikacja, której najważniejszym zadaniem jest przypominanie mieszkańcom o terminie wywózki śmieci. Zawiera informację o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), do którego należy wywozić kłopotliwe odpady takie jak metal, złom, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony samochodowe itp. Ponadto w aplikacji można sprawdzić, jak sortować odpady. W aplikacji EcoHarmonogram dowiemy się też, jakie pojemniki znajdują się w naszej gminie i co powinniśmy do nich wrzucać.
Bezpłatna aplikacja dostępna jest na systemy: Android, Windows Phone i Apple iOS.
Każdy użytkownik może dostosować aplikację do siebie. Dzięki temu możemy ustawić sobie, czy chcemy otrzymywać powiadomienie o wywozie odpadów dzień, dwa lub trzy wcześniej, a także godziny, w których taka informacja nam się wyświetli. Dodatkowo aplikacja przypomina m.in. o terminach płatności za wywóz odpadów.
Aplikację można pobrać za pośrednictwem portalu Urzędu Miejskiego, pod adresem:
www.wejherowo.pl/artykuly/ecoharmonogram
-wywozu-odpadow-w-twoim-telefonie-a6367.html

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.