Życzenia, podziękowania i ambitne plany

Noworoczne spotkanie Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo

Tradycyjnie na początku roku, prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oraz członkowie Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo spotkali się ze swoimi sympatykami. Oprócz złożenia noworocznych życzeń i przekazania podziękowań, nie brakowało okazji do dyskusji. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się też sporo na temat inwestycyjnych planów władz miasta i powiatu wejherowskiego.

W spotkaniu w sali „Atlantic” wzięło udział około 170 przedstawicieli różnych wejherowskich środowisk, organizacji społecznych i stowarzyszeń, aktywistów miejskich oraz radnych i władz miasta.
Na początku spotkania zebrani uczcili minutą ciszy pamięć zamordowanego prezydenta Gdańska śp. Pawła Adamowicza.
Prezydent Wejherowa, a zarazem lider ugrupowania „Wolę Wejherowo” Krzysztof Hildebrandt złożył wszystkim noworoczne życzenia, dziękował za aktywność i za wsparcie, a także przekazał informacje o tegorocznych planach inwestycyjnych. Ponieważ niedawno rozpoczęła się kolejna, kadencja samorządu, prezydent mówił też o zamierzeniach na całą 5-letnią kadencję.
Do najważniejszych inwestycji należą z pewnością zadania drogowe, a władze miasta skupiają się w tym roku zwłaszcza na dokończeniu budowy przejazdu pod torami kolejowymi w ciągu ulicy Kwiatowej (zakończenie zaplanowano w listopadzie br.) oraz całego Węzła Wejherowo (Kwiatowa).
Gośćmi spotkania byli m.in. starosta wejherowski Gabriela Lisius i wicestarosta Jacek Thiel. Starosta przedstawiła tegoroczne inwestycyjne zamierzenia władz powiatu, ale dotyczące samego Wejherowa.
Jak powiedziała Gabriela Lisius, dwie najważniejsze powiatowe inwestycje drogowe, realizowane w 2019 roku w naszym mieście to modernizacja ul. Przemysłowej oraz budowa ronda na nieistniejącym obecnie skrzyżowaniu ulic: 12 Marca i Sikorskiego.

 

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt

– Spotykamy się głównie po to, aby porozmawiać, wymienić poglądy, ale również po to, aby rozliczać się z tego co zrobiliśmy i ustalać plany na przyszłość. Robimy tak od 17 lat. Wolę Wejherowo nie powstało niedawno na potrzebę wyborów, ale pracuje i spotyka się regularnie, nie tylko z okazji nowego roku. Jesteśmy poważanym ruchem społecznym.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.