Powstaje Eko-Fabryka

Wzorcowy system gospodarki odpadami

Zakład Usług Komunalnych buduje wzorcowy system gospodarki odpadami w Wejherowie pod nazwą EKO-FABRYKA, korzystając z dofinansowania unijnego o wartości blisko 8 mln zł. W tej sprawie zakład wizytował zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Prezes ZUK Sp. z o.o. w Wejherowie Roman Czerwiński w miejscu dawnej fabryki, w której obecnie powstaje nowoczesne centrum składowania odpadów.
Prezes ZUK Sp. z o.o. w Wejherowie Roman Czerwiński w miejscu dawnej fabryki, w której obecnie powstaje nowoczesne centrum składowania odpadów.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jest w skali kraju Instytucją Wdrażającą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt wejherowskiej spółki ZUK pn. „Budowa wzorcowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta Wejherowa pod nazwą EKO-FABRYKA, w tym budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” otrzymał unijne dofinansowanie. W związku realizacją projektu nasz zakład odwiedził Dominik Bąk, zastępca prezesa NFOŚiGW.
Po spotkaniu na terenie zakładu w piśmie przesłanym w styczniu do prezesa Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wejherowie Romana Czerwińskiego, Dominik Bąk napisał m.in.:
„Była to dla mnie niebywała okazja usłyszenia bezpośrednio od strony Zamawiającego i realizującego projekt jak wygląda prowadzenie przedsięwzięcia, o pojawiających się ryzykach, problemach i przyjętych rozwiązaniach. Uważam, iż jakość pracy, jaką prezentują Państwo przy realizacji ww. przedsięwzięcia zasługuje na szczególne uznanie i docenienie za rzetelną i merytoryczną obsługę projektu. Raz jeszcze ogromnie dziękuję za poświęcony czas, sprawną organizację i wysoki poziom spotkania oraz pełne zaangażowanie w wydatkowanie środków. Jestem przekonany, że możliwość naszego spotkania wpłynie pozytywnie na naszą dalszą współpracę.”
Inwestycja wejherowskiego Zakładu Usług Komunalnych, która ma na celu stworzenie wzorcowego modelu gospodarki odpadami na terenie miasta, została doceniona przez ekspertów – Zakład Usług Komunalnych otrzymał za nią w listopadzie 2017 roku tytuł „Ekostrateg 2017”. Polska Agencja Przedsiębiorczości wraz z redakcją Biznes Plus doceniła ZUK sp. z o.o. jako firmę solidną, dbającą o środowisko i innowacyjną.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.