Młodzież debatowała o demokracji

Polsko-niemieckie seminarium

Wychowankowie Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie wzięli udział w polsko-niemieckim seminarium nt. demokracji w Heppenheim w kraju związkowym Hesja, w Niemczech.

Projekt miał na celu nie tylko integrację młodzieży polsko-niemieckiej, ale również pogłębienie znajomości języków obcych, poznanie kultury oraz historii kraju związkowego Hesja oraz zachęcenie do refleksji nad różnymi aspektami życia w demokratycznym kraju. Młodzież przez 6 dni debatowała nad prawami i wolnościami obywatelskimi, wykorzystując różne techniki i formy pracy.
Wychowankowie PZPOW w Wejherowie mieli też okazję poznać piękno historycznego miasta Wiesbaden oraz okolicznych miejscowości.
Uczestnicy projektu to wychowankowie kół PZPOW, którzy w roku ubiegłym wyróżnili się osiągnięciami. Wyjazd do Niemiec był dla nich nagrodą za systematyczną pracę na zajęciach oraz wysokie lokaty w konkursach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim czy ogólnopolskim.
Organizatorem seminarium był Dom Pojednania i Spotkań im. Maksymiliana Kolbego w Gdańsku we współpracy z Powiatowym Zespołem Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie (koordynatorem z ramienia PZPOW w Wejherowie jest wicedyrektor placówki Mariola Błaszczuk), natomiast środki finansowe na wyjazd wychowanków PZPOW zapewniło Starostwo Powiatowe w Wejherowie.
W czerwcu br. planowana jest druga część seminarium, która odbędzie się w Gdańsku.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.