Rozliczenie podatkowe PIT za rok 2018

Urząd Skarbowy informuje

Zeznania Pit-37 i Pit-38 przygotuje Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i będą one dostępne na portalu podatkowym od 15.02.2019 r. w ramach usługi Twój e-PIT

• Składając zeznanie w usłudze Twój e-PIT bądź samodzielnie, ale elektronicznie, skraca się maksymalny czas oczekiwania na nadpłatę do 45 dni (nadpłata z zeznania papierowego jest zwracana w terminie do 3 miesięcy).

Rozliczając podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 2018, podatnik zobowiązany do złożenia zeznania Pit-37 oraz Pit-38 może po raz pierwszy skorzystać z nowatorskiej usługi Twój e-PIT, realizującą w zakresie rozliczeń podatkowych ideę rozliczeń 3P: proste, przyjazne, przejrzyste.
W usłudze Twój e-PIT podatnik nie musi wypełniać i składać zeznania podatkowego, ani nawet prosić o to urzędu skarbowego, bowiem system informatyczny automatycznie wygeneruje i wypełni zeznanie Pit-37 / Pit-38 podatnika, bazując m.in. na informacjach PIT-11, PIT-11A, PIT-8C, PIT-40A przesłanych przez płatników oraz informacjach od samych podatników, zawartych w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły, np. ulga na dzieci, nr KRS organizacji pożytku publicznego, której w ubiegłym roku przekazany został 1% podatku należnego. Do decyzji podatnika pozostanie, czy chce sprawdzić przygotowane zeznanie e-PIT.
Z usługi będzie można korzystać od 15.02.2019 r. W tym celu należy wejść na www.podatki.gov.pl a następnie: 1) podać dane (uwierzytelniające) w jednej z dwóch dostępnych możliwości: a) PESEL + dane: kwota przychodu z zeznania za rok poprzedni; kwota przychodu z jednej informacji od płatników za rok, za który sporządzane jest zeznanie lub b) NIP i datę urodzenia + dane: kwota przychodu z deklaracji za rok poprzedni; kwota przychodu z jednej informacji od płatników za rok, za który sporządzane jest zeznanie, albo 2) skorzystać z profilu zaufanego.
Opcje, z których może skorzystać podatnik w ramach usługi Twój e-PIT:
– jeśli nie zrobi nic, wówczas z upływem terminu składania zeznań (30.04.2019 r.), rozliczenie zostanie automatycznie zaakceptowane
– może sprawdzić i zaakceptować zeznanie bez zmian oraz wygenerować urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO),
– może poprawić zeznanie w zakresie: wyboru formy opodatkowania (wspólnie z małżonkiem/osoba samotnie wychowująca dzieci); wskazania numeru KRS OPP, której chce przekazać 1%, a także uzupełnienia o dane, których nie posiada urząd (odliczenia: darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne, wydatki z tytułu użytkowania Internetu, wpłaty dokonane na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego), następnie może zaakceptować zmienione zeznanie oraz wygenerować UPO,
– odrzucić zeznanie,
– rozliczyć się samodzielnie w wybranej przez siebie formie innej niż usługa Twój e-PIT (papierowo lub elektronicznie za pośrednictwem eDeklaracji) – wówczas rozliczone w usłudze zeznanie e-PIT nie będzie brane pod uwagę.
W związku z pojawieniem się od 15.02.2019 r., usługi Twój e-PIT przesunięciu ulega czas na składanie zeznań podatkowych Pit-37 i Pit-38 za rok 2018 przez samego podatnika (elektronicznie lub papierowo) na okres od 15.02.2019 do 30.04.2019 r.
A zatem zeznania Pit-37 lub Pit-38 za rok 2018, które wpłynęły do urzędu skarbowego przed 15.02.2019 r., wywołają skutki prawne (np. rozpoczęcie biegu terminu do zwrotu nadpłaty) dopiero od dnia 15.02.2019 r. Wszystkie pozostałe zeznania w zakresie PIT składane są w dotychczasowych terminach. Warto podkreślić, iż podatnicy rozliczający się elektronicznie (również w ramach usługi Twój e-PIT), uzyskują dodatkową preferencję: maksymalny termin zwrotu nadpłaty z zeznań podatkowych za rok 2018 składanych elektronicznie wynosi bowiem 45 dni, a więc w stosunku do zeznań papierowych został skrócony o połowę!

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
www.podatki.gov.pl
W przypadku problemów lub pytań (tym w kwestiach technicznych) można skontaktować się z Krajową Informacją Skarbową (KIS), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00: telefonicznie: pod nr. 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych); pod nr. 22 330 03 03 (dla połączeń z telefonów komórkowych); pod nr. +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy) oraz mailowo: info.e-deklaracje@mf.gov.pl

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.