Nagrody dla sportowców

Do końca stycznia można składać wnioski o przyznanie nagród za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w pracy trenerskiej za 2018 r. Po raz kolejny otrzymają je najzdolniejsi zawodnicy i trenerzy z powiatu wejherowskiego.

Zasady, tryb przyznania oraz wysokość nagród szczegółowo reguluje uchwała nr IV/XI/127/11 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Kandydata do nagrody zgłosić może klub sportowy, komisja Rady Powiatu Wejherowskiego właściwa do spraw sportu, właściwy polski związek sportowy lub wojewódzki związek sportowy oraz Starosta Wejherowski. Wyróżnienia przyznaje Zarząd Powiatu Wejherowskiego po uzyskaniu opinii Komisji Sportu.
Wnioski należy składać w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie przy ulicy 3 Maja 49.
Termin skladania wniosków upływa 31 stycznia br.
Dodatkowe informacje oraz wymagane druki dostępne są na stronie internetowej:
www.powiatwejherowski.pl

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.