Prezydent Wejherowa złożył ślubowanie

Przed miastem nowe wyzwania

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Krzysztof Hildebrandt otrzymał od Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej dokument, potwierdzający wybór na Prezydenta Miasta Wejherowa, a następnie złożył ślubowanie: „Obejmując urząd Prezydenta Miasta Wejherowa uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg”.

Po ślubowaniu prezydent Wejherowa szczegółowo przedstawił zadania na kadencję 2018-2023 oraz podkreślił, jak ważna jest współpraca na rzecz dalszego rozwoju miasta.
– Jest dla mnie ogromnym zaszczytem obejmować urząd Prezydenta Miasta w VIII kadencji samorządu – powiedział K. Hildebrandt. – Mam świadomość, co jest do zrobienia w Wejherowie i jakie są oczekiwania mieszkańców. Zwracam się do wszystkich radnych, ale także do wejherowian o wspólne działanie, gdyż ta kadencja jest szczególna. Przed miastem nowe wyzwania, m.in. trudne i ambitne inwestycje. Wspólnie zmieniamy Wejherowo!

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.