Tydzień przedsięborczości

Strategia na konferencji

Podczas konferencji, inaugurującej Powiatowy Tydzień Przedsiębiorczości, połączonej z Konwentem Samorządowym Powiatu Wejherowskiego zaprezentowano wyniki badań, służących do opracowania strategii rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu wejherowskiego.

 

W ramach Konwentu Samorządowego w konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz Wejherowa, powiatu wejherowskiego i gminy Linia.
W ramach Konwentu Samorządowego w konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz Wejherowa, powiatu wejherowskiego i gminy Linia.

Leszek Glaza, prezes działającej od roku Powiatowej Rady Przedsiębiorczości wskazał cele przygotowania strategii. Ma ona m.in. sugerować samorządowcom, jakie działania będą służyć biznesowi. Badania przeprowadził i wyniki przedstawił zespół naukowców Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, który opracował „Strategia Rozwoju Przedsiębiorczości w Powiecie Wejherowskim w latach 2018-2028”.
Podczas konferencji w Starostwie Powiatowym w Wejherowie omówiono to opracowanie. Naukowcy z Gdyni na czele z prof. WSAiB dr hab. Tomaszem Kawką przedstawili m.in. genezę inicjatywy stworzenia strategii przedsiębiorczości oraz metodologię badawczą, a także wnioski.
Jak powiedział rektor WSAiB, dr Tomasz Białas, strategia to platforma dialogu przedsiębiorców z włodarzami miast i gmin, rodzaj mapy i drogowskazu, pokazującego konieczne kierunki działań.
Starosta Gabriela Lisius poinformowała zebranych, czemu służy i jak będzie wyglądał tegoroczny Powiatowy Tydzień Przedsiębiorczości, skierowany głównie do młodzieży szkół ponadpodstawowych z powiatu wejherowskiego. Zaplanowano m.in. wykłady, warsztaty tematyczne, spotkania z przedsiębiorcami, a także konkursy, wizyty studyjne i edukacyjne w trójmiejskich uczelniach, inkubatorach przedsiębiorczości, a także organizacjach i instytucjach wspierających rozwój biznesu.

Powiatowy Tydzień Przedsiębiorczości to coroczne wydarzenie, wpisujące się swoim charakterem w obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, które odbywa się na całym świecie w połowie listopada.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.