Bezpieczna praca w rolnictwie

Szkolenia i konkursy

W listopadzie i grudniu rolnicy z województwa pomorskiego mogą poszerzyć i sprawdzić wiedzę na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym.

W listopadzie br. w województwie pomorskim odbywają się szkolenia dla rolników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym oraz postępowania w razie wypadku ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Porozumienie w sprawie organizacji i przeprowadzenia szkoleń podpisali: dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w Gdańsku Jarosław Pergoł i dyrektor Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Karol Narloch.
Uczestnicy szkolenia poznają skuteczne sposoby eliminowania lub ograniczenia zagrożeń związanych z pracą na gospodarstwie rolnym, a także przejdą ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, z wykorzystaniem fantomów i sprzętu szkoleniowego.
Natomiast 7 listopada br. dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w Gdańsku Jarosław Pergoł i dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Andrzej Dolny (obaj na zdjęciu poniżej) podpisali porozumienie w sprawie organizacji i przeprowadzenia XIX Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie oraz Olimpiady Młodych Producentów Rolnych na etapie powiatowym i wojewódzkim.
Etapy powiatowe obu olimpiad odbyły się 15 listopada w każdym powiecie województwa. Wojewódzki etap XIX Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie odbędzie się 6 grudnia w Słupsku, a Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 12 grudnia w Lubaniu. Celem tego porozumienia jest wyłonienie lokalnych liderów, stosujących zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym i wskazanie ich jako przykład do naśladowania. Laureaci konkursów będą w swoim środowisku prezentować skuteczne sposoby eliminowania lub ograniczenia zagrożeń związanych z pracą w gospodarstwie rolnym. Działania te mają doprowadzić do zmniejszenia liczby wypadków w rolnictwie oraz podniosą wiedzę na temat zasad bezpiecznej pracy rolniczej.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.