Niebieska linia – warto zadzwonić

Pomoc dla ofiar i członków ich rodzin

Wszyscy, którzy w swoich rodzinach doświadczają przemocy lub są jej świadkami, mogą, a nawet powinni zadzwonić na „Niebieską Linię” pod numer telefonu: 800 12 00 02

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pomaga osobom doznającym przemocy, jej świadkom oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie i sposobów jej przeciwdziałania.
Przy bezpłatnym, całodobowym telefonie dyżury pełnią konsultanci ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – głównie psychologowie i pedagodzy oraz prawnicy na wydzielonych dyżurach prawnych.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.