Podziękowania i podsumowania

20 lat wspólnoty samorządowej Powiatu Wejherowskiego

11 października 1998 roku odbyły się pierwsze po reformie administracyjnej wybory do Rady Powiatu Wejherowskiego. Z okazji 20 rocznicy utworzenia samorządu powiatowego w Filharmonii Kaszubskiej odbyła się uroczysta gala, która była okazją do podsumowań, złożenia życzeń oraz podziękowania m.in. byłym i obecnym radnym, włodarzom powiatu oraz pracownikom Starostwa Powiatowego.

Jubileusz był okazją do spotkania radnych wszystkich pięciu kadencji Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, samorządowców, dyrektorów jednostek powiatowych, przedstawicieli duchowieństwa, służb mundurowych oraz instytucji, które z samorządem współpracują, a także zaproszonych gości.

Dwie dekady przemian

Starosta wejherowski Gabriela Lisius przypomniała historię powiatu oraz dzieje odrodzenia samorządu powiatowego.
– W wyniku pierwszych po transformacji ustrojowej wolnych wyborach samorządowych do powiatów w 1998 roku, z dniem 1 stycznia 1999 r. zafunkcjonował Powiat Wejherowski, jako samodzielna jednostka samorządu terytorialnego. Dwie dekady przemian ustrojowych, gospodarczych i społecznych odmieniły powiat wejherowski we wszystkich sferach życia. To w dużej mierze zasługa samorządowców zarówno obecnej, jak i poprzednich kadencji, którzy aktywnie uczestniczyli w tym, tak ważnym procesie – powiedziała m.in. Gabriela Lisius. – Życzę Państwu, mieszkańcom oraz gościom powiatu wejherowskiego niewyczerpanej satysfakcji ze współtworzenia wspólnoty, która w niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej jest naszą małą ojczyzną i naszym wspólnym miejscem na ziemi.

Wyróżnienia i odznaczenia

Podczas wydarzenia wręczono kilka wyróżnień i odznaczeń, a większość zaproszonych gości otrzymała pamiątkowy medal i książkę wydaną specjalnie na tę uroczystość „Powiat Wejherowski. Jubileusz dwudziestolecia 1998-2018”.
Za szczególny wkład w rozwój samorządu terytorialnego „Bursztynowym Gryfem” Gabriela Lisius uhonorowała pośmiertnie Grzegorza Szalewskiego, pierwszego Starostę Wejherowskiego. Wyróżnienie odebrała rodzina śp. doktora Grzegorza Szalewskiego.
Podziękowano wszystkim osobom zaangażowanym w pracę na rzecz samorządu. Doceniono radnych wszystkich kadencji, przewodniczących, parlamentarzystów, dyrektorów jednostek, przedstawicieli służb mundurowych, a przede wszystkim pracowników Starostwa, którzy z samorządem związani są od 1999 r.
Podziękowano również włodarzom gmin za dobrą komunikację i współpracę na rzecz mieszkańców powiatu. Przypomnijmy, że od 2015 r. wszystkie samorządy współdziałają ze sobą na forum powołanego przez starostę w 2015 r. Konwentu Samorządowego powiatu wejherowskiego, który przynosi wymierne efekty w zakresie poprawy infrastruktury drogowej, oświatowej czy społecznej.
Podziękowano także księżom. Złotą Odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Za opiekę nad zabytkami”, uhonorowano księdza prałata Tadeusza Reszkę, za rewitalizację kościoła Trójcy Świętej w Wejherowie.
Jubileusz 20-lecia był również okazją do wręczenia pamiątkowych statuetek „Radny 20-lecia”. Statuetki otrzymało sześć osób, które od dwudziestu lat budują wspólnotę samorządową, krzewią ideę samorządności oraz działają na rzecz rozwoju powiatu: Ludwik Bach, Wiesław Szczygieł, Kazimierz Bistroń, Jerzy Treder, Józef Reszke i Gabriela Lisius.

Dobra współpraca powiatu z miastem

Z okazji 20-lecia wspólnoty samorządowej Prezydent Miasta Wejherowa odznaczył starostę wejherowskiego Gabrielę Lisius Medalem Róży. Jak podkreślił prezydent Krzysztof Hildebrandt medal ten został przyznany za harmonijną i efektywną współpracę z Miastem Wejherowo.
Wydarzeniu towarzyszyły występy uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. F. Chopina w Wejherowie oraz koncert zespołu Fucus.

 

Największy powiat

20 lat temu powiat wejherowski liczył 169 tysięcy mieszkańców. Obecnie liczba ta wynosi blisko 220 tysięcy.
Pod względem liczby ludności nasz powiat zajmuje pierwsze miejsce w województwie pomorskim i piąte miejsce wśród powiatów ziemskich w Polsce.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.