Cztery pracownie na nowym piętrze

W Powiatowym Zespole Szkół nr 3

W Powiatowym Zespole Szkół nr 3 im. ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie uroczyście otwarto cztery sale do kształcenia zawodowego w branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej, mieszczące się na nowym, dobudowanym piętrze placówki.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego, ze starostą Gabrielą Lisius i wicestarostą Witoldem Reclafem, dyrektorzy szkół powiatu wejherowskiego oraz przedstawiciele pracodawców współpracujących ze szkołą.
Uczniowie wystąpili z krótkim występem artystycznym. Ksiądz dziekan Daniel Nowak poświęcił pomieszczenia nowego piętra, po czym nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi.
Goście mieli okazję obejrzeć nowe sale, w których prowadzone są już zajęcia dla przyszłych techników hotelarstwa, obsługi turystycznej, żywienia i usług gastronomicznych oraz techników technologii żywności.

 

W Powiatowym Zespole Szkół nr 3, przy ul. Budowlanych 2 w Wejherowie funkcjonuje Technikum nr 2, kształcące w zawodach: technik technologii żywności (cukiernik), technik spedytor, kelner, technik logistyk, technik informatyk, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik obsługi turystycznej.
W ramach PZS nr 3 działa także IV Liceum Ogólnokształcące z klasą sportową z edukacją pożarniczą (mundurową).
Kolejną placówką w tym zespole jest Szkoła Branżowa I stopnia nr 1, kształcąca w zawodach: kucharz, sprzedawca, magazynier.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.