Władze Wejherowa zdobyły ogromne pieniądze na rozwój

Skorzystali wszyscy mieszkańcy

Dzięki ponad 50 milionom złotych dotacji możliwe jest wykonanie wielu potrzebnych mieszkańcom inwestycji i wpłynęło to na zamożność miasta.. To duży sukces! Bez tych pieniędzy nie byłoby budowy np. Węzła Wejherowo (Kwiatowa) z tunelem i parkingami koło dworca PKP, które obecnie powstają. To właśnie skuteczne pozyskiwanie dotacji przez prezydenta miasta umożliwiło wzrost wejherowskich inwestycji do 144 mln zł w ostatnich czterech latach.

Razem ze środkami zdobytymi przez prezydenta Krzysztofa Hildebrandta w latach poprzednich, jest to już ponad 100 mln zł dodatkowych środków wykorzystanych na rozwój miasta, który służy mieszkańcom.
Wszyscy pamiętamy renowację Kalwarii Wejherowskiej, modernizację ul. Wałowej, rewitalizację Parku Miejskiego czy budowę nowego WCK – Filharmonii Kaszubskiej za pieniądze unijne. Z kolei ulica Necla czy Orzeszkowej powstały z dofinansowania pozyskanego w ministerstwach.
Co ważne, przez te wszystkie lata prezydent Krzysztof Hildebrandt zdobył ogromne doświadczenie, wiedzę i umiejętność w zakresie skutecznego pozyskiwania funduszy i realizowania inwestycji miejskich, co obecnie wyraźnie go wyróżnia spośród wszystkich kandydatów na prezydenta.

Wejherowo wykorzystuje szanse rozwojowe
Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa:

– Miasto szeroko korzysta ze środków unijnych, ale również dotacji ministerialnych czy funduszy ochrony środowiska. Dobrze wykorzystuję szanse, które mamy. Wszyscy wejherowianie na tym skorzystali. Wejherowo się zmienia i dalej będę je zmieniał wspólnie z mieszkańcami. Najważniejsze, że kolejne nowe projekty są już przygotowywane.

 

Na co Wejherowo pozyskało środki w kadencji 2014-2018?

To są konkrety – 50 mln zł dofinansowania ze środków zewnętrznych zostało przeznaczonych na aż piętnaście projektów inwestycyjnych i szesnaście projektów nieinwestycyjnych, a najważniejsze to :
• Węzeł Wejherowo (Kwiatowa)
• Węzeł i Śmiechowo (Zryw)
• Likwidacja starych pieców i zastąpienie ich ekologicznym ogrzewaniem
• Termomodernizacja budynków
• Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9
• Zadaszenie lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 8
• Place zabaw: w Parku Miejskim, powstające przy ul. Iwaszkiewicza i przy osiedlu Dzięcielskiego.
• Rewitalizacja Śródmieścia m.in. remonty budynków i podwórek
• Projekty kulturalne (kino, teatr)
• Projekty edukacyjne (czytelnictwo, wyposażenie szkół)
• Projekty społeczne (pomoc żywnościowa, Klub Integracji Społecznej, prace społecznie użyteczne)
• Projekty zdrowotne (doposażenie gabinetów pielęgniarskich w szkołach)
Warto zauważyć, że nie ma sensu przygotowywać wniosków o dotacje tylko po to, aby chwalić się ich pozyskaniem, gdyż zawsze trzeba z pieniędzy miasta zapewnić tzw. wkład własny, czasami nawet 50 procent. Trzeba wybrać te zadania, które są najbardziej korzystne dla mieszkańców i rozwiązują istotne problemy. Cała sztuka polega na tym, aby dopasować realne potrzeby miasta do dostępnych funduszy.

 

Ostrożni z kredytami, mocni w dotacjach

Rozwój Wejherowa generalnie nie jest na kredyt. Zadłużenie Wejherowa utrzymuje się na względnie niskim i bezpiecznym poziomie – wskaźnik zadłużenia na koniec 2017 roku wyniósł 25,9 proc., a za maksymalny przyjmuje się 60 procent. Co więcej, stawki miejskich podatków od pięciu lat są w tej samej wysokości, zaś niektóre stawki są nawet niższe.
To właśnie skuteczne pozyskiwanie przez prezydenta Krzysztofa Hildebrandta dotacji, umożliwiło w kadencji 2014-2018 wzrost wydatków na inwestycje o ponad 26 procent w stosunku do kadencji 2010-2014, do kwoty prawie 144 mln zł. Na pierwszy rzut oka widać, że bez tych 50 mln zł wiele potrzebnych mieszkańcom inwestycji po prostu by nie powstało.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.