Gabriela Lisius najlepszym starostą Pomorza

Nagroda „Orzeł Samorządności” dla starosty wejherowskiego

Starosta Wejherowski Gabriela Lisius została laureatką Plebiscytu „Orzeł Samorządu” w kategorii – Najlepszy Starosta Pomorza. Celem konkursu jest uhonorowanie najaktywniej działających włodarzy z województwa pomorskiego. Nagroda przyznawana jest co 4 lata, na zakończenie kadencji i jest podsumowaniem pracy samorządowców.

Starosta Gabriela Lisius z zaszczytną nagrodą w towarzystwie Marszałka Pomorskiego Mieczysława Struka i  Edmunda Wittbrodta, prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
Starosta Gabriela Lisius z zaszczytną nagrodą w towarzystwie Marszałka Pomorskiego Mieczysława Struka i Edmunda Wittbrodta, prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

25 września br. poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji konkursu „Orzeł Samorządu” organizowanego przez redakcję „Magazynu Pomorskiego”. Uroczysta gala odbyła się w Ratuszu Głównego Miasta Gdańsk. Podczas wydarzenia nagrodzono wyróżniających się samorządowców z województwa pomorskiego w kategorii – najlepszy wójt, burmistrz, prezydent i starosta Pomorza.
W tegorocznej edycji zdobywczynią tytułu Najlepszy Starosta Pomorza została Gabriela Lisius.
– To uhonorowanie mojej czteroletniej pracy jako starosty – mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. – Kończąca się kadencja była bardzo pracowita. Jako najważniejszy cel obraliśmy pozyskanie jak największej ilości środków z Funduszy Unijnych na realizację wielu ważnych przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych czy społecznych z myślą o mieszkańcach powiatu wejherowskiego. Dzięki starannie zaplanowanej strategii działania oraz dobrze napisanym wnioskom, w ciągu czterech lat pozyskaliśmy do budżetu powiatu blisko 50 mln zł środków zewnętrznych m.in. na: szkolnictwo zawodowe, modernizację obiektów szkolnych, aktywizację osób bezrobotnych oraz remonty dróg.
Plebiscyt został zorganizowany po raz trzeci. Oceniający brali pod uwagę m.in. sposób zarządzania powiatem, efektywność w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, inwestycje poczynione w ostatnich czterech latach, wspieranie lokalnej przedsiębiorczości czy współpracę z innymi samorządami.
– W tej kadencji postawiłam na współpracę z władzami samorządowymi wszystkich gmin i miast naszego powiatu, która przynosi wymierne efekty – zaznacza Gabriela Lisius. – Wynikiem tych działań jest realizacja wielu istotnych dla społeczności lokalnej przedsięwzięć w zakresie poprawy infrastruktury drogowej, oświatowej czy społecznej. Nasza praca polega przede wszystkim na tym, aby współpracować i pracować dla ludzi – podkreśla Starosta Wejherowski.
Warto przypomnieć, że w 2016 r. Starosta Wejherowski Gabriela Lisius została laureatką Plebiscytu „Kobieta Sukcesu”, organizowanego przez Konwencję Przedsiębiorców Województwa Pomorskiego. Wyróżnienie zostało przyznane za osiągnięcia zawodowe oraz działalność społeczną.

 

Gabriela Lisius – radna powiatu od początku jego funkcjonowania, czyli od 1998 r. obecnie pełni funkcję Starosty Wejherowskiego.
Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk ekonomicznych, wykładowca w szkołach wyższych, inicjatorka powstania pierwszej uczelni wyższej w Wejherowie.
Od lat zaangażowana w rozwój oświaty, podnoszenie jakości kształcenia oraz dbanie o infrastrukturę powiatowych placówek edukacyjnych. Na ten cel pozyskała ze środków unijnych i budżetu państwa blisko 30 mln zł.
Wspiera akcje charytatywne, współpracuje ze środowiskiem seniorów, osób niepełnosprawnych, honorowych dawców krwi i społecznych instruktorów medycznych. Za aktywną działalność społeczną odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.
Związana od wielu lat ze środowiskiem rzemieślniczym. Powołała Powiatową Radę Przedsiębiorczości w celu rozwoju i promocji gospodarczej powiatu.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.