Ocena dobra, a nawet bardzo dobra

Rozmowa o wejherowskiej oświacie u progu nowego roku szkolnego

Wkrótce rozpocznie się nowy rok szkolny, dlatego o wejherowskiej oświacie oraz pracy Komisji Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Rady Miasta Wejherowa rozmawiamy z jej przewodniczącym, radnym PAWŁEM FORMELĄ.

– Panie Przewodniczący, przed nami nowy rok szkolny. Co działo się w szkołach i przedszkolach podczas wakacji?
– Możliwe było wykorzystanie nieobecności dzieci i wykonanie szeregu remontów. Wśród nich na uwagę zasługują m.in. remonty sal lekcyjnych w poszczególnych szkołach czy też wymiana instalacji, jak kaloryfery i rury w przedszkolu samorządowym na Osiedlu Kaszubskim. Ponadto czekamy na wyniki przetargu mającego wyłonić wykonawcę budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5.

– Jaką ocenę wystawi Pan wejherowskiej oświacie na koniec kadencji Rady Miasta?
– Moja ocena jest co najmniej dobra, a nawet bardzo dobra. Jako komisja, założyliśmy sobie na początku kadencji, że odwiedzimy wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja. Założenie to wykonaliśmy, a wnioski naszych wizyt w placówkach są bardzo pozytywne. Poziom naszych szkół jest coraz lepszy. Wydatki na oświatę i wychowanie są jednym z priorytetów miasta, gdyż są to nakłady na działania skierowane w przyszłość, która niewątpliwie zależeć będzie do tego, jak przygotujemy do niej najmłodsze pokolenia. Mimo, że oświata co zadanie rządowe, to dokładamy z naszego miejskiego budżetu co roku ponad jedną trzecią kosztów, około 20 milionów złotych.

– Na co wydajemy te pieniądze?
– Naszą uwagę koncentrujemy na tworzeniu warunków umożliwiających rozwój kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży oraz pielęgnowaniu talentów.
Bardzo cieszy bogata oferta zajęć pozalekcyjnych dla wejherowskich uczniów, a także nowe inwestycje oświatowo-rekreacyjne, jak np. zadaszenie lodowiska, ciągła rozbudowa infrastruktury do zajęć z wychowania fizycznego przy każdej szkole oraz coraz nowocześniejsze wyposażanie dydaktyczne.

– Czym jeszcze zajmuje się kierowana przez Pana komisja?
– Generalnie analizujmy, opiniujemy, kontrolujemy różne sprawy przekazane nam przez Prezydenta, Radę, mieszkańców lub z naszej inicjatywy w zakresie nie tylko oświatowym. Dla przykładu, każdego roku występowaliśmy do prezydenta z wnioskiem o uhonorowanie statuetką Jakuba Wejhera szczególnie zasłużonych dla miasta osób.
Opiniowaliśmy również projekty uchwał o dofinansowaniu remontów wejherowskich zabytków oraz nadaniu nazw ulicom i rondom. W kadencji 2014-2018 komisja zebrała się 39 razy.
– Dziękuję za rozmowę.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.