Jak podwyższyć emeryturę?

ZUS informuje

Emeryt ma prawo do przeliczenia świadczenia, czyli do ponownego obliczenia wysokości przyznanej emerytury. Jest to możliwe tylko na wniosek i w przypadku określonym w ustawie.

Przeliczeniu mogą podlegać wszystkie emerytury. Jeśli zdarzyłoby się, że przeliczenie obniżyłoby wysokość emerytury to świadczenie będzie wypłacane w dotychczasowej wysokości.
W przypadku emerytur przyznawanych na starych zasadach przeliczenie polega na doliczeniu okresów przepracowanych przed przejściem na emeryturę np. gdy odnaleziono dokumenty potwierdzające pracę, których nie uwzględniono podczas poprzedniego przeliczenia. Można też doliczyć okresy przepracowane już po przejściu na emeryturę, co jest możliwe po zakończeniu kwartału kalendarzowego. Istnieje także możliwość przeliczenia podstawy wymiaru, z uwzględnieniem zarobków uzyskanych zarówno przed, jak i po przyznaniu emerytury.
We wniosku należy zaznaczyć na jakim przeliczeniu nam zależy i dołączyć dokumenty. Przy przeliczeniu ze względu na staż pracy, konieczne będą świadectwa pracy, zaświadczenie o kontynuowaniu zatrudnienia, a przy przeliczeniu podstawy wymiaru wysokość zarobków określona na druku ZUS Rp-7. Gdy osoba uprawniona do emerytury przyznanej przed 2009 r. nie miała dokumentów potwierdzających wysokość zarobków, to do obliczenia podstawy wymiaru przyjmowano wynagrodzenie „zerowe”. Od 2009 r. ustala się wynagrodzenie minimalne.
Ci, którzy dotychczas nie zgłosili wniosku o „zamianę” wynagrodzenia zerowego na minimalne, mogą to zrobić w każdej chwili, bez dodatkowych dokumentów. Może się zdarzyć tak, że przy ubieganiu się o emeryturę ubezpieczony nie miał dokumentów potwierdzających wysokość najlepszych zarobków, a dokumenty takie udało mu się zdobyć później. Wówczas może on zgłosić wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru z ich uwzględnieniem. Możliwość podwyższenia emerytury dotyczy także przypadków, w których wskazywane są zarobki uzyskane w całości lub w części po przyznaniu emerytury. ZUS przeliczy podstawę wymiaru z uwzględnieniem tych zarobków pod warunkiem, że nowo ustalony wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest wyższy od dotychczasowego.
Osobom, które nabyły emerytury według nowych zasad i np. pracują, także przysługuje prawo do ponownego obliczenia ich wysokości. Polega ono na doliczeniu składek odprowadzonych po przejściu na emeryturę. Wniosek można złożyć raz w roku. Zmiany wdrożone w 2015 r. oznaczają, że część tych osób może liczyć na wyższe emerytury, zwłaszcza kobiety przebywające na urlopach wychowawczych przed 1999 r. i absolwenci studiów wyższych.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.