Jeszcze w tym roku

Miasto dofinansuje wymianę pieców na bardziej ekologiczne ogrzewanie

Pomimo unieważnienia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku konkursu „Czyste Powietrze Pomorza – edycja 2018” (o czym pisaliśmy w poprzednim numerze „Pulsu”), mieszkańcy Wejherowa, którzy ubiegali się o dofinansowanie wymiany pieców węglowych na bardziej ekologiczne, z inicjatywy prezydenta Krzysztofa Hildebrandta będą mogli otrzymać środki z budżetu miasta. Celem jest wykonanie robót jeszcze w tym roku, aby go nie stracić.

– Dla mnie likwidacja starych pieców i poprawa czystości powietrza w Wejherowie jest priorytetowa – podkreśla prezydenta Krzysztof Hildebrandt. – Z tego powodu, doceniając ogromne zaangażowanie mieszkańców, postanowiłem podjąć kroki umożliwiające dofinansowanie z budżetu miasta, na takich samych zasadach jak w unieważnionym konkursie WFOŚiGW.
Dofinansowanie przeznaczone będzie dla 52 wnioskodawców, którzy złożyli wnioski do programu „Czyste Powietrze Pomorza” z edycji 2018 r.

Ważne wsparcie właścicieli budynków jednorodzinnych

Prezydent przygotował projekt uchwały Rady Miasta Wejherowa w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady dofinansowania zadań z zakresu modernizacji źródeł ciepła w budynkach położonych na terenie miasta Wejherowa w roku 2018.
Dzięki tej uchwale, 52 wnioskodawców (50 budynki jednorodzinne, 2 budynki wielorodzinne) może otrzymać dofinansowanie na takich samych zasadach, ale z budżetu miasta.
Bardzo ważne jest wsparcie właścicieli budynków jednorodzinnych, którzy zazwyczaj mają dużo mniejsze możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego.
Uchwała nie różni się od pierwotnego programu „Czyste Powietrze Pomorza – edycja 2018 r.”. Warunkiem wprowadzenia uchwały w życie jest jeszcze uzyskanie pozytywnej opinii organów opiniujących oraz przyjęcie uchwały przez Radę Miasta Wejherowa.

 

Podstawowe zasady programu miasta:

• Uchwała dotyczy rozliczenia wniosków, które zostały złożone do unieważnionego przez WFOŚiGW w Gdańsku konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2018). Regulamin nie przewiduje możliwości składania nowych wniosków;
• Wysokość dofinansowania ze środków finansowych Miasta Wejherowa wyniesie 35% rzeczywistych kosztów kwalifikowanych poniesionych faktycznie przez wnioskodawcę;
• Rozliczenie na podstawie faktur wystawionych na wnioskodawcę, dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót budowlanych wraz z potwierdzeniem właściwego organu o niewniesienie sprzeciwu lub uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz na podstawie dokumentacji fotograficznej zrealizowanej inwestycji;
• Łączna kwota dofinansowania ze środków Miasta Wejherowa nie może przekroczyć 380 tys. zł.

 

Konkurs „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił właśnie nowy konkurs skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, które wnioskowały o dofinansowanie dla mieszkańców w unieważnionym konkursie „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2018).
Być może było to podyktowane również powszechną krytyką po unieważnieniu poprzedniego konkursu. Nowy konkurs dotyczy jednak tylko budynków wielorodzinnych.
Szczegółowe informacje: https://wfos.gdansk.pl/konkursy/wymiana-zrodel-ciepla-w-budynkach-wielorodzinnych
Przygotowywany jest także Krajowy Program „Czyste Powietrze”, ale na dzień oddania tego numeru gazety do druku nie został jeszcze ogłoszony i nie wiadomo, kiedy to nastąpi.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.