Nowe ceny ciepła

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę OPEC

Rosnące ceny węgla i gazu, bardzo duży wzrost kosztów uprawnień do emisji CO2 są przyczyną wzrostu cen za ciepło średnio o 5,1 proc na całym obszarze obsługiwanym przez Okręgowe Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Ponadto spółka znacznie zwiększyła plany inwestycyjne w ekologię i oszczędności. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę OPEC.

Należy zwrócić uwagę na bardzo duży wzrost kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2, czyli opłaty za to, że ciepłownia w Nanicach korzysta z węgla. Cena za uprawnienia dla ciepłowni w Wejherowie wzrosła o 250 procent.
– To ogromne koszty, których nie możemy uniknąć, gdyż wynikają z unijnej polityki ograniczania zużycia paliw kopalnych i nie mamy na to wpływu – mówi Janusz Różalski, Prezes OPEC.

OPEC stawia na inwestycje w ekologię i oszczędności

Zgodnie z polityką naszego kraju, OPEC inwestuje w nowoczesne rozwiązania, których celem jest zmniejszenie zanieczyszczenie powietrza poprzez modernizację obecnych źródeł ciepła i rozwój sieci. Ponadto spółka ogranicza koszty i szuka bardziej opłacalnych rozwiązań dla wejherowskiej ciepłowni.
Przedsiębiorstwo przeznaczyło 3 mln zł na modernizację kotłów węglowych, co niewątpliwie zmniejszy emisję CO2 i pyłów. Następnie do końca 2019 roku planowana jest likwidacja 3 kotłów węglowych i zastąpienie ich 2 kotłami gazowymi. Takie działania obniżą w przyszłości koszty zakupu uprawnień do emisji CO2, ponieważ ciepłownia będzie w większym stopniu korzystać z gazu. Również w wejherowskiej elektrociepłowni paliwo stałe zastępowane jest gazem, a przy okazji produkcji ciepła wytwarzany jest prąd. Wykorzystanie elektrociepłowni jest optymalne.
Wzrost cen na średnim poziomie 5,1 proc. wymagał od OPEC dużej dyscypliny finansowej i poszukiwania możliwości obniżenia kosztów własnych, dlatego Spółka postawiła na ograniczanie strat ciepła, obniżenie awaryjności systemu, zastosowanie nowych technologii w eksploatacji sieci, informatyzację i – bardzo wygodny dla klientów – zdalny odczyt zużycia ciepła, a także ograniczanie zużycia energii elektrycznej.
– Realizujemy coraz więcej inwestycji – mówi Janusz Różalski. – To z jednej strony powoduje obecnie wzrost kosztów taryfowych, ale z drugiej – długofalowo – pozwala obniżyć przyszłe koszty dla naszych klientów, a przede wszystkim znacząco poprawia jakość dostaw ciepła do odbiorców.

Kto zatwierdza taryfę?

Taryfę za ciepło zatwierdza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Prezes URE analizuje czy wszystkie wykazane przez przedsiębiorstwo koszty są uzasadnione i mają pokrycie w dokumentach. W taryfie nie zakłada się zysku firmy. Ten musi ona wypracować sama, na przykład inwestując w oszczędne technologie i stale pilnując kosztów.
Taryfa zatwierdzona przez Prezesa URE 3 lipca 2018 r. weszła w życie 1 sierpnia br.

 

Dlaczego cena OPEC się zmienia?

• wzrost cen miału węglowego o 15%
• wzrost cen gazu ponad 6%
• wzrost cen uprawnień do emisji CO2 o 250%

Ponadto OPEC inwestuje i modernizuje swoją infrastrukturę ciepłowniczą. Realizowane przez OPEC inwestycje obniżą w przyszłości koszty, poprzez redukcję strat ciepła oraz poprawią jakość i bezpieczeństwo dostaw.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.