Jaka będzie ulica Hallera?

Wejherowo rozmawia

Mieszkańcy Wejherowa, w tym ul. Hallera przekazali władzom miasta 318 wypełnionych ankiet, dotyczących planowanej przebudowy ulicy Hallera. O wynikach konsultacji społecznych za pośrednictwem ankiet poinformowano mieszkańców Wejherowa, w tym ul. Hallera w miniony wtorek w sali Filharmonii Kaszubskiej. Podczas tego spotkania zastępca prezydenta miasta, urzędnicy, architekt krajobrazu, specjalista od ruchu drogowego oraz Miejski Konserwator Zabytków wspólnie z mieszkańcami rozmawiali o przyszłym kształcie ulicy Hallera.

Jak podkreślała zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz, przebudowa tej zabytkowej ulicy jest na etapie przygotowania koncepcji, a ostateczny projekt zależeć będzie przede wszystkim od opinii mieszkańców Wejherowa, zwłaszcza ul. Hallera (w sumie mieszka tam 390 osób). To głos wejherowian jest najważniejszy.
Najwięcej emocji wzbudza sprawa ewentualnej wycinki niektórych drzew (w sumie na ul. Hallera rośnie ich 61, w większości lip), uniemożliwiających remont kanalizacji deszczowej lub budowę chodnika z prawdziwego zdarzenia, zwłaszcza poszerzenie go.
Chodnik jest nierówny, w wielu miejscach zniszczony prze konary drzew, co jest uciążliwe dla przechodniów, szczególnie osób starszych, matek z wózkami czy osób niepełnosprawnych. Zapewne dlatego zdania mieszkańców na temat wycinki czy wymiany drzew są podzielone, a opinie różne.
W ankiecie, na pytanie: Czy jest Pan/Pani za pozostawieniem istniejącej alei drzew (z wyjątkiem drzew wymagających wycinki ze względu na ich zły stan) co wiąże się z koniecznością ograniczenia szerokości chodnika do ok. 1 m (pozostawienie istniejącej szerokości chodnika? 195 osób odpowiedziało TAK, a 120 osób odpowiedziało NIE (w 3 ankietach pozostawiono to pytanie bez odpowiedzi).
Na pytanie: Czy jest Pan/Pani za wymianą starych drzew na nowe (w formie alei) co umożliwi wykonanie chodnika o szerokości 1,5 m? 90 osób odpowiedziało TAK, a 222 – NIE (6 ankiet bez odpowiedzi).
Na pytanie: Czy jest Pan/Pani za całkowitym wycięciem drzew i nienasadzaniem nowych (likwidacja alei), co umożliwi wykonanie pełnowymiarowego chodnika o szerokości 2 m? 70 osób odpowiedziało TAK, a 239 – NIE.
W ankiecie pojawiło się także pytanie o opinię na temat wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Hallera, od ul. Sobieskiego do Strzeleckiej. 161 osób jest za wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego, a 156 nie chce takiej zmiany.
Temat wycinki, wymiany lub pozostawienia drzew dominował również w dyskusji na spotkaniu w Filharmonii. Najpierw jednak poinformowano mieszkańców o historii oraz o stanie alei lipowej na ul. Hallera, o wieku drzew (średnia wieku to 50 lat), przedstawiono ekspertyzę dendrologiczną.
Przekazano też informacje o zagrożeniach dla kierowców i pozostałych użytkowników ruchu drogowego. W wielu miejscach drzewa ograniczają widoczność kierowcom, powodując niebezpieczne sytuacje.
Jak zaznaczyła a Beata Rutkiewicz, w żadnym wypadku nie chodzi o ewentualną wycinkę wszystkich drzew, a jedynie o wymianę niektórych z nich na nowe, posadzone w odpowiednich miejscach i odległościach.
Konsultacje z mieszkańcami w sprawie sposobu przebudowy ul. Hallera, w szczególności drzew, będą kontynuowane zanim powstanie ostateczny projekt.

 

W ramach rewitalizacji

Przebudowa ulicy Hallera zostanie przeprowadzona w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”, na który Gmina Miasta Wejherowa otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.