Budżet Obywatelski Od jutra głosowanie

8 czerwca, a więc już jutro rozpoczyna się głosowanie na projekty Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Od 8 do 22 czerwca mieszkańcy Wejherowa zadecydują o wyborze projektów do realizacji, która nastąpi w następnym 2019 roku.

Wśród 22 poddanych pod głosowanie projektów jest 12 projektów inwestycyjnych oraz 10 nieinwestycyjnych. Przypomnijmy, że każdy mieszkaniec Wejherowa, który do dnia 31.12.2017 r. ukończył 16 lat, może oddać głos na jeden projekt inwestycyjny i na jeden projekt nieinwestycyjny.
Wśród propozycji inwestycyjnych tradycyjnie przeważają obiekty sportowo-rekreacyjne (przy szkołach podstawowych nr 6, 8, 9 i 11, na osiedlach Sucharskiego, Fenikowskiego, Sikorskiego i 1000-lecia oraz w Parku Miejskim), jest remont chodnika na ul. Św.Jacka i ogród sensoryczny na ul. Wałowej.
Pewnym nowum jest propozycja zakupu latającego drona do lokalizowania miejsc bardzo trującego spalania odpadów. O projekcie zrobiło się głośno, co spowodowane jest wzrostem zainteresowania wejherowian problematyką zanieczyszczenia powietrza (wielokrotnie poruszaliśmy ten temat na naszych łamach). Pojawiła się więc konkretna propozycja w budżecie obywatelskim dotycząca jego ochrony. Celem projektu jest nie tylko sama kontrola, ale też zaplanowanie akcji edukacyjnych i informacyjnych dotyczących bardzo dużej szkodliwości spalania odpadów oraz udzielenie wsparcia rodzinom w trudnej sytuacji materialnej w zakresie zakupu normalnego opału lub wymianie pieca. Projekt popiera Wejherowski Alarm Smogowy.
Propozycje działań nieinwestycyjnych są bardzo zróżnicowane: sportowe, kulturalne, edukacyjne i integracyjne.

 

Więcej informacji m.in. prezentację projektów można znaleźć na stronie: www.wejherowo.pl/budzetobywatelski.
Pytania dotyczące Budżetu Obywatelskiego należy kierować pod tel. 58 677 70 00 lub adres elektroniczny: budzetobywatelski@wejherowo.pl.

 

Jak i gdzie głosować

• Drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej www.wejherowo.pl/budzetobywatelski/glosowanie
z systemem do głosowania drogą elektroniczną przez mieszkańców.
• W formie pisemnej za pomocą karty do głosowania – dla osób nie posiadających dostępu do internetu przygotowane zostanie stanowisko do głosowania w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 i w ratuszu – pl. J. Wejhera oraz w następujących punktach do głosowania na terenie miasta: Filharmonia Kaszubska, ul. Sobieskiego 255, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kaszubska 14, Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Gdańska 30, Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Nanicka 22 i Szkoła Podstawowa nr 9, Osiedle 1000-lecia PP 15.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.