Informacja o przerwie w dostawie ciepła w Wejherowie w dniach 12-17 czerwca br.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp z o.o. informuje, że od dnia 12-06-2018 od godz. 6:00 do dnia 17-06-2018 godz. 20:00 zostanie wstrzymana dostawa ciepła dla wszystkich odbiorców ciepła zasilanych z Zakładu Energetyki Cieplnej Wejherowo.

Przerwa spowodowana jest koniecznością modernizacji źródła ciepła, ciepłowni „Nanice” w Wejherowie przy ul. Staromłyńskiej 41, polegająca na:
1. Modernizacji układu hydraulicznego.
2. Modernizacji automatyki AKPiA.
W zakres modernizacji układu hydraulicznego ciepłowni wchodzi:
• demontaż istniejącej i montaż nowej armatury odcinającej i regulacyjnej, zaworu bezpieczeństwa na rurociągach zasilających i powrotnych magistrali zasilających miasto w kier.: Śmiechowo, Kaszuby, i Stare Miasto – Chopina
• demontaż i montaż nowych kryz pomiarowych
• montaż instalacji zmiany temperatury zasilania kierunku Stare Miasto – Chopina
• montaż instalacji stabilizacji ciśnienia zładu – zawór upustowy
• montaż króćców na armaturę pomiarową, montaż termometrów i manometrów.
W zakres modernizacji automatyki AKPiA wchodzi:
• montaż i uruchomienie szafy sterowniczej pomiarów ogólnych SPO
• montaż i uruchomienie szafy elektrycznej zmieszania ciepłego
• montaż siłowników elektrycznych regulujących przepływ czynnika grzewczego w magistralach w kier.: Śmiechowo, Kaszuby, i Stare Miasto – Chopina
• montaż przetworników kryz pomiarowych oraz osprzętu
• montaż przetworników ciśnień w magistralach w kier.: Śmiechowo, Kaszuby, i Stare Miasto – Chopina
• montaż czujników temperatur w magistralach w kier.: Śmiechowo, Kaszuby, i Stare Miasto – Chopina.

 

W związku z faktem, że w instalacjach wewnętrznych będzie tylko zimna woda prosimy o uwzględnienie tej okoliczności i niekorzystanie z kranów z ciepłą wodą, aby w konsekwencji niepotrzebnie nie zwiększać rachunku.
Informacja o ewentualnym skróceniu terminu przerwy w dostawie CO i CWU zostanie zamieszczona na stronie internetowej: www.opecgdy.com.pl

 

Ciepło OPEC dociera do połowy mieszkańców Wejherowa za pomocą rozbudowanej sieci ciepłowniczej, której serce stanowią ciepłownia i elektrociepłownia gazowa w Nanicach.
Łączna długość sieci magistralnych, przesyłowych i przyłączy wynosi ponad 40 km. Ciepłownia węglowa w połączeniu z blokiem kogeneracji sprawia, iż w przypadku wysokiego zapotrzebowania, czy też stanów awaryjnych posiada wystarczający zapas mocy z pozostałych jednostek. Gwarantuje zatem bezpieczeństwo energetyczne odbiorcom ciepła OPEC.

Mając na względzie dbałość o infrastrukturę ciepłowniczą i przeciwdziałanie nieoczekiwanym awariom ze względu na pogodę celowo w sezonie letnim dokonujemy niezbędnych modernizacji i napraw. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Biuro Obsługi Klienta: infolinia 0 800-380-006 (bezpłatna), tel. 58 627-39-62 lub 58 677-97-97

 

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.