W trosce o czyste powietrze

Dron pomoże wyeliminować spalanie śmieci

Od tygodnia (od 1 marca br.) można składać wnioski w czwartej edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018, o którym piszemy również na str. 3. Wpłynął już pierwszy projekt, dotyczący zakupu drona do lokalizacji miejsc spalania odpadów z pakietem laboratoryjnym. Celem projektu jest ograniczenie spalania śmieci, plastików, starych opon, zużytej odzieży oraz innych trujących substancji w Wejherowie. Jest to niezgodne z prawem, a w dodatku szczególnie niebezpiecznym dla zdrowia mieszkańców.
Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie: czy chcemy naprawdę coś z tym zrobić czy nie? Czy warto poprzeć wysiłki w tej sprawie? Na ten temat będą mogli wypowiedzieć się mieszkańcy właśnie podczas głosowania nad projektami Budżetu Obywatelskiego.

Fot. Urząd Miejski w Wejherowie
Fot. Urząd Miejski w Wejherowie

Autorem projektu jest Wojciech Kozłowski, radny Miasta Wejherowa.
– Celem projektu jest rozwiązanie problemu spalania odpadów w sposób kompleksowy, a nie tylko sama kontrola czy karanie – podkreśla radny Wojciech Kozłowski. – – W równym stopniu istotne są inne cele projektu. Informacje pozyskane przy użyciu drona pozwolą na zaplanowanie akcji edukacyjnych i informacyjnych, dotyczących bardzo dużej szkodliwości spalania odpadów oraz na udzielenie wsparcia rodzinom w trudnej sytuacji materialnej w zakresie zakupu opału lub wymianę pieca na ekologiczne źródło ciepła.
Zakup drona (pilotowanego zdalnie bezzałogowego statku powietrznego) pozwoli na szybką i precyzyjną lokalizację z powietrza budynków, w których prawdopodobnie spalane są odpady i inne niebezpieczne substancje. Do drona zamontowane jest urządzanie pomiarowe umożliwiające rozpoznanie prawdopodobnego miejsca spalania odpadów (dron przelatuje w pobliżu komina), a wynik wyświetla się na ekranie operatora drona. Po zlokalizowaniu takich miejsc patrol Straży Miejskiej przeprowadzi kontrolę.
W sprawach spornych pakiet laboratoryjny umożliwia strażnikom pobieranie próbek w celach dowodowych do specjalnego pojemnika, który zostanie zaplombowany przy właścicielu. Zebrane informacje umożliwią również podjęcie działań informacyjnych i edukacyjnych oraz udzielenie wsparcia rodzinom w trudnej sytuacji materialnej, których nie stać na zakup normalnego opału lub wymianę pieca na ekologiczne źródło ciepła.
Na podstawie informacji z innych straży miejskich w Polsce całkowity koszt projektu oszacowano na 145 000 zł. Koszt obejmuje: zakup drona z pakietem laboratoryjnym oraz szkolenie strażników w zakresie obsługi drona i pobierania próbek oraz uzyskanie świadectw kwalifikacji.

 

Powoduje raka i inne choroby

Spalanie odpadów (śmieci, plastików, zużytej odzieży, itp.) w piecach domowych powoduje, że w jego trakcie do atmosfery emitowane są związki chemiczne, wywierające wybitnie negatywny wpływ na układ oddechowy, odpornościowy oraz nerwowy, posiadające silne właściwości kancerogenne i mutagenne. Są to m.in. dioksyny, furany, organiczne związki azotu oraz chloru, drobne pyły zawierające metale ciężkie, dwutlenek siarki, tlenek węgla oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz inne. Spalając śmieci dosłownie trujemy siebie i sąsiadów.

 

Dron jest potrzebny

Tomasz Nowak, Wejherowski Alarm Smogowy

– Pomysł zakupu drona, kontrolującego stan powietrza jest słuszny i ważny dla nas wszystkich. Dron może nie tylko wskazywać miejsca, gdzie powietrze jest szczególnie zanieczyszczone, może pomóc zlokalizować takie strefy, ale także służyć w zakresie prewencyjnym.
Chodzi m.in. o to, żeby mieszkańcy spalający odpady nie czuli się bezkarni, żeby wiedzieli o możliwości poniesienia konsekwencji takiego szkodliwego dla siebie i innych procederu. Obecnie Straż Miejska i inne służby nie mają skutecznych narzędzi do wykrywania i do karania trucicieli. Oczywiście wykorzystanie drona to za mało, potrzebna jest szeroka akcja edukacyjna i informacyjna, pomoc dla mieszkańców, których nie stać na wymianę źródła ogrzewania mieszkania itp. Działania. Dobrze, że władze miasta starają się poprawić stan powietrza w Wejherowie, ale my wszyscy także musimy się o to starać, choćby poprzez składanie wniosków oraz głosowanie na takie wnioski w Budżecie Obywatelskim.

1 komentarz
  1. mareczek mówi

    Kozłowski nic nie robił przez 4 lata to teraz musi promować sam siebie w budżecie obywatelskim 😀 Śmiechu warte….

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.