Rozwój szkolnictwa zawodowego

Powiat wejherowski liderem w województwie w realizacji projektów unijnych

Powiat Wejherowski jest liderem w województwie pomorskim jeśli chodzi o realizację projektów unijnych. Poziom ich wykonania wynosi obecnie 100 procent! W miniony piątek 2 marca w Starostwie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego – Instytucji Zarządzającej, która monitoruje stan realizacji projektu Zintegrowany Projekt Zawodowy w Powiecie Wejherowskim, dotyczącego szkolnictwa zawodowego.

 

W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy szkół uczestniczących w projekcie, pracodawcy, uczniowie, nauczyciele, a także przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie i Powiatowej Rady Przedsiębiorczości.
Starosta wejherowski Gabriela Lisius podkreśliła że w polityce oświatowej powiatu znaczące miejsce zajmują szkoły kształcenia zawodowego. Żadna z nich nie została w ostatnich latach zlikwidowana. Wręcz przeciwnie, szkoły zawodowe są rozbudowywane, wyposażane i cały czas się rozwijają.

Dotacje unijne dobrze wykorzystane
– Uwarunkowania, które wpłynęły na koncepcję rozwijania szkolnictwa zawodowego to przede wszystkim demografia, czyli stały wzrosty liczby mieszkańców powiatu, w którym przeważają małe i mikroprzedsiębiorstwa. Nasze szkoły cieszą się dobrą współpracą z ponad 200 podmiotami gospodarczymi – powiedziała Gabriela Lisius. – Powiat wejherowski wykorzystał szansę na pozyskanie środków zewnętrznych na rozwój szkolnictwa zawodowego, bo takich środków nigdy wcześniej nie było i zapewne nie będzie.
Starosta wejherowski poinformowała, że w ramach przedsięwzięcia strategicznego, jakim jest realizacja projektu, trwa rozbudowa 5 szkół (realizacja wszystkich inwestycji jest zawansowana w 75 procentach), dobiega końca wyposażanie 23 nowych pracowni i doposażanie 13 istniejących, przeznaczono znaczne środki na kształcenie nauczycieli, staże i praktyki dla uczniów, wydawnictwa informacyjne, szkoły zacieśniają współpracę z przedsiębiorcami czyli pracodawcami.
Terminowa realizacja projektu i stuprocentowe wykorzystanie dotacji stawia powiat wejherowski na pierwszym miejscu w województwie!

Nie tylko inwestycje
Członek Zarządu Powiatu Wojciech Rybakowski, zajmujący się sprawami oświaty w powiecie przedstawił szczegóły Zintegrowanego Projektu Zawodowego Powiatu Wejherowskiego, którego jest kierownikiem. Podkreślił m.in. jak duże znaczenie dla dobrej oferty szkół i poziomu nauczania uczniów ma nie tylko współpraca z przedsiębiorcami, ale również ze szkołami wyższymi. Ważną rolę odgrywa też doradztwo edukacyjne i zawodowe, organizowanie dorocznych targów edukacyjnych, wsparcie uczniów w formie praktyk, kursów i staży, a także działania promocyjne. To wszystko organizuje Powiat Wejherowski oraz same placówki oświatowe.
W. Rybakowski poinformował zebranych o realizowanych w ramach projektu inwestycjach, czyli o rozbudowie zespołów szkół nr 3, i 4 w Wejherowie oraz nr 2 w Rumi, a także Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych. W szkołach powstają m.in. nowe pracownie.
Poza projektem, którego dotyczyło spotkanie w Starostwie, powiat z własnych środków rozbudowuje Powiatowy Zespół Szkół w Redzie, bardzo potrzebny w tym dynamicznie rozwijającym się mieście.
Uczestnicy konferencji dyskutowali na temat doświadczeń współpracy, a także możliwości powiązania oferty publicznego kształcenia zawodowego. Na zakończenie wizyty w Wejherowie, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego odwiedzili szkoły, w których realizowane są inwestycje.

 

Projekt w pięciu szkołach

W powiecie wejherowskim funkcjonują 33 szkoły prowadzone przez samorząd powiatowy. Większość z nich, bo aż 19 to placówki kształcenia zawodowego (6 szkół branżowych, 5 techników, 7 szkół policealnych i 1 przysposabiająca do pracy).
Zintegrowany Projekt Zawodowy Powiatu Wejherowskiego realizowany jest w pięciu szkołach powiatowych: Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie (branże: elektronika, ICT, energetyka i ekoenergetyka), Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie (turystyka, sport i rekreacja), Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie (motoryzacja), Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi (transport i logistyka) oraz Powiatowym Zespole Szkół Policealnych w Wejherowie (zdrowie i srebrna gospodarka).

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.