Nowy układ drogowy w Śmiechowie już otwarty

Przed tygodniem, 15 lutego oddano mieszkańcom do użytku kolejne elementy układu drogowego wykonane w ramach największej inwestycji w Wejherowie – Węzła Śmiechowo (Zryw). Powstało m.in. rondo oraz bezkolizyjny zjazd z drogi krajowej nr 6 do północnej części Wejherowa. Można też bezpiecznie włączyć się do ruchu na „szóstce”, w kierunku Lęborka i Słupska.

 

W ciągu dwóch lat (od 2016 r.), czyli w I i II etapie inwestycji powstał dla mieszkańców północnego Śmiechowa wielki układ drogowy, na który składają się: ul. Patoka wraz z trzema rondami, dwie łącznice do krajowej „szóstki”, ul. Jaśminowa oraz pełna infrastruktura towarzysząca, w tym zbiornik retencyjny oraz kanalizacja deszczowa w utwardzonej ul. Gryfa Pomorskiego. Wybudowano także chodniki, ścieżki rowerowe oraz zatoki autobusowe.

PRZED TERMINEM

– Co ważne, inwestycję skończyliśmy przed czasem, bo realizacja przebiegła bardzo sprawnie. Umowa z wykonawcą obowiązuje do końca czerwca 2018 roku a odbioru dokonaliśmy ponad 4 miesiące szybciej – podsumowuje zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz.

DOFINASOWANIE

Koszt inwestycji (I i II etap) sięga prawie 27,9 mln zł. Władze miasta zdobyły na ten cel dofinansowanie w wysokości 2 426 209 zł z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016-2019 (Edycja 2017), zaś kwotę 2 589 883,22 zł dołożyło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni w zakresie swojej infrastruktury.
– Przez teren węzła przebiega główny kolektor, którym są odprowadzane ścieki z całego Wejherowa. Przebudowa kolektora, a także wodociągu przy funkcjonującym mieście, w taki sposób żeby mieszkańcy nie odczuli utrudnień, było dużym wyzwaniem – mówi Robert Bugała, dyrektor ds. technicznych i rozwoju PEWiK, dziękując za współpracę z miastem i wykonawcami.

KONTYNUACJA

– Budowa tego układu drogowego w dzielnicy Śmiechowo to największy projekt drogowy w skali miasta i największa miejska inwestycja w tej kadencji – podkreśla prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. – W przyszłej kadencji dokończymy budowę Węzła Śmiechowo. Powstaną tunele pod krajową „szóstką” i torami kolejowymi z połączeniem do ul. Sikorskiego. To ogromnie trudne z uwagi na skalę inwestycji i znaczne koszty, ale chcę te zadania dokończyć. Wiem jak to zrobić, mam doświadczenie i zespół bardzo dobrych współpracowników.
Kolejnym etapem realizacji Węzła Śmiechowo będzie budowa tuneli pod drogą krajową nr 6 oraz pod torami kolejowymi, co wiąże się bezpośrednio z planowanymi inwestycjami PKP PLK. Po wynegocjowaniu i podpisaniu przez prezydenta Wejherowa porozumienia z PKP PLK w tej sprawie jest to w pełni realnie.
– Po wieloletnich trudnych rozmowach z PKP w zakresie docelowych bezkolizyjnych rozwiązań komunikacyjnych na terenie naszego miasta, podpisaliśmy porozumienie z zarządem PKP, które określa zakres inwestycji realizowany przez PKP, dotyczący przede wszystkim budowy przejazdów pod torami przy Węzłach: Śmiechowo (Zryw) i Nanice. Jak wszyscy wiemy, kolej rozpoczęła już prace projektowe i ma zapewnione finansowanie na całą inwestycję – mówi prezydent Krzysztof Hildebrandt. – To duże wyzwanie nie tylko po stronie kolei, ale także po stronie miasta, ponieważ z budową kolejowych wiaduktów związane są inwestycje drogowe. Co ważne, planowane inwestycje w części miejskiej muszą być ściśle zsynchronizowane z pracami realizowanymi przez PKP. Nie możemy naszej części wykonać ani wcześniej, ani późnej.
Jak podkreśla prezydent, dzięki bezkolizyjnemu połączeniu, mieszkańcy Wejherowa będą mogli szybko, wygodnie i bezpiecznie przemieszczać się pomiędzy południową i północną częścią miasta, a już dziś jest to możliwe w Śmiechowie.
Oddane do użytku drogi stanowią realizację jednego z podstawowych punktów programu prezydenta Krzysztofa Hildebrandta i Ruchu Społecznego „Wolę Wejherowo”, którego jest liderem.

 

Sukces i satysfakcja

Henryk Kanczkowski, przewodniczący Komisji Spraw Komunalnych Rady Miasta Wejherowa, który od wielu lat zabiegał o tę inwestycję

– Odbiór Węzła Śmiechowo to sukces i satysfakcja władz miasta, które robią wiele dla dobra mieszkańców i układu drogowego w naszym mieście. Mieszkańcy od dawna oczekiwali usprawnienia komunikacji w rejonie Śmiechowa, w kierunku osiedla Kaszubskiego oraz szpitala. Bardzo potrzebny węzeł usprawni ruch nie tylko w tym rejonie miasta.

 

 

Węzeł Śmiechowo w liczbach

Podczas inwestycji powstało około:
3 km dróg asfaltowych, ok. 5 km chodników, ok. 2 km ścieżek rowerowych, 2,8 km kanalizacji deszczowej, 3 ronda, 5 zatok autobusowych, 118 lamp oświetleniowych.
Zbudowano zbiornik retencyjno-chłonny oraz przebudowano gazociąg (1,5 km), sieci elektroenergetyczne i teletechniczne, a także kanały technologiczne do monitoringu

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.