Zobowiązania prezydenta

Wybory Samorządowe 2018. Krzysztof Hildebrandt będzie kandydował

– Chcę potwierdzić, że będą ubiegał się o urząd Prezydenta Wejherowa w tegorocznych wyborach samorządowych. Chcę dokończyć te wszystkie trudne i wielkie zadania, które rozpocząłem. Traktuję to jako swoje zobowiązania wobec mieszkańców Wejherowa – zadeklarował Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt na spotkaniu Ruchu Społecznego „Wolę Wejherowo”, mając na myśli m.in. wielkie inwestycje drogowo-kolejowe, o których piszemy na stronie 3. K. Hildebrandt podsumował również 3 lata obecnej kadencji.

Od 16 lat „Wolę Wejherowo”, którego liderem jest niezmiennie Krzysztof Hildebrandt,  pracuje i spotyka się regularnie w szerokim gronie mieszkańców, przedstawicieli różnych wejherowskich środowisk, organizacji społecznych i stowarzyszeń, aktywistów miejskich,  aby porozmawiać, wymienić poglądy, ale również po to, aby rozliczać się z tego co zrobiło i ustalać plany na przyszłość. Styczniowe spotkanie było przy okazji spotkaniem noworocznym, a uczestniczyło w nim prawie 180 osób. Więcej na www.wolewejherowo.pl
Od 16 lat „Wolę Wejherowo”, którego liderem jest niezmiennie Krzysztof Hildebrandt, pracuje i spotyka się regularnie w szerokim gronie mieszkańców, przedstawicieli różnych wejherowskich środowisk, organizacji społecznych i stowarzyszeń, aktywistów miejskich, aby porozmawiać, wymienić poglądy, ale również po to, aby rozliczać się z tego co zrobiło i ustalać plany na przyszłość. Styczniowe spotkanie było przy okazji spotkaniem noworocznym, a uczestniczyło w nim prawie 180 osób. Więcej na www.wolewejherowo.pl

Zwracając się do swoich sympatyków i mieszkańców Krzysztof Hildebrandt dodał: – Mam wizję miasta atrakcyjnego i przyjaznego dla mieszkańców, a mój program opieram na Strategii Rozwoju Wejherowa, która po szerokich konsultacjach z mieszkańcami została jednogłośnie przyjęta przez Radę Miasta Wejherowa. Tę strategię realizuję od wielu lat i spotkało to się z zaufaniem i poparciem wejherowian.
Na początku spotkania prezydent Krzysztof Hildebrandt podsumował miniony rok oraz omówił plany na rok 2018. Ponieważ jest to rok wyborczy skupił się na podsumowaniu 3 lat obecnej kadencji (szczegóły obok).
W spotkaniu „Wolę Wejherowo” uczestniczyli goście – starosta Gabriela Lisius i etatowy członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego Jacek Thiel z zaprzyjaźnionego komitetu „Wspólny Powiat”.
Jak podkreślał prezydent Krzysztof Hildebrandt:
– Bardzo cieszy nas zgoda i zrozumienie w kontaktach miasto-powiat oraz cenimy sobie dobrą i owocną współpracę, jaka ma miejsce w tej kadencji samorządowej, gdyż dzięki temu dużo więcej zrobiliśmy dla mieszkańców. Chcemy współpracować i się wspierać przy najbliższych, jesiennych wyborach.
Dotychczasową współpracę z miastem podsumowała Gabriela Lisius, starosta wejherowski, określając ją jako bardzo dobrą.
– Ta współpraca owocuje wieloma sukcesami, przede wszystkim w zakresie inwestycji, ale też w obrębie wspólnych działań kulturalnych, sportowych czy organizacji pozarządowych. Jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, można je zauważyć, po prostu poruszając się po drogach.
Prezydent Krzysztof Hildebrandt i starosta Gabriela Lisius zadeklarowali, że będą współpracować przy najbliższych, jesiennych wyborach samorządowych, aby w kolejnej kadencji stosunki miasto-powiat nadal były tak dobre, jak obecnie.
Spotkanie zakończyła ożywiona dyskusja w kuluarach, przede wszystkim na temat planów i programu wyborczego na jesienne wybory.

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podsumowuje 3 lata obecnej kadencji (2015-2017):

Jakie są fakty? Jakie są twarde dane? Jakie korzyści odnieśli mieszkańcy?
Zacznę od inwestycji, gdyż one są dla mieszańców bardzo ważne. W poprzedniej kadencji w latach 2011-2014 wszystkie wydatki związane z inwestycjami wyniosły 113,8 mln zł. W ciągu trzech lat obecnej kadencji w latach 2015-2017 wydatkowaliśmy na inwestycje i zawarliśmy umowy, które są obecnie realizowane na łączną kwotę 93,3 mln zł. Do tego należy doliczyć plan na 2018 rok w wysokości 38,5 mln zł, co razem w tej kadencji daje rekordowe 131,8 mln zł na inwestycje z naszego budżetu. Stanowić to będzie wzrost wydatków majątkowych w stosunku do poprzedniej kadencji o 20 mln zł, czyli o prawie 16 %. To największe miejskie inwestycje w najnowszej historii Wejherowa. Do tego należy doliczyć inwestycje naszych spółek komunalnych, ZUK i MZK w minionych 3 latach wydały łącznie 12,5 mln zł.
Tak ogromny rozmach inwestycyjny, taki wzrost jest możliwy m.in. dzięki temu, że sprawnie i skutecznie pozyskujemy środki zewnętrze do budżetu miasta. W obecnej kadencji zdobyliśmy dla miasta ponad 50 mln zł różnych dotacji. Pomimo tak wielu inwestycji nie zadłużamy się nadmiernie. Średni wskaźnik zadłużenia w poprzedniej kadencji 2011-2014 wyniósł 25,9 %, zaś na koniec 2017 roku wyniósł również 25,9%. Zadłużenie nie jest zbyt duże, przede wszystkim jest bezpieczne, za maksymalny wskaźnik zadłużenia przyjmuje się 60%.
W latach 2015-2017 priorytet w Wejherowie stanowiły drogi, na które wydatkowaliśmy ok. 2/3 wszystkich środków inwestycyjnych, zarówno na realizację wielkich węzłów drogowych, jak i ulic we wszystkich dzielnicach miasta. Ogółem wybudowaliśmy, wyremontowaliśmy, utwardziliśmy nawierzchnię jezdni lub chodników na 46 wejherowskich ulicach, kolejne 3 zadania są dziś w trakcie realizacji. Niezależnie od inwestycji drogowych zrealizowaliśmy 16 zadań w zakresie budowy, remontu lub udrożnienia kanalizacji deszczowej.
Prowadziliśmy zróżnicowane zadania inwestycyjne w różnych dziedzinach pamiętając o zrównoważonym rozwoju miasta. W wejherowskich szkołach i przedszkolach podległych miastu wykonaliśmy 15 zadań inwestycyjnych. W ostatnich latach zakresie walki w ze smogiem wspólnie z mieszkańcami zlikwidowaliśmy prawie 200 starych kopcących pieców, zastępując je ogrzewaniem ekologicznym.
W tej kadencji oddaliśmy do użytku budynek komunalny, przygotowaliśmy do realizacji kolejny – budowa rozpocznie się w tym roku. Trwają również prace nad projektem budynku socjalnego. Ponadto znaczne środki przeznaczyliśmy na remonty zasobu mieszkaniowego. Realizowane były prace w Parku Miejskim im. Majkowskiego oraz zadania o charakterze rekreacyjnym, sportowym lub turystycznym. Należy zwrócić uwagę na 9 projektów inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego. Część omawianych inwestycji realizowana była w ramach Programu Rewitalizacji Wejherowa. Chcę podkreślić, że zrealizowane przez miasto inwestycje służą wszystkim wejherowianom.
Bardzo ważne było przygotowanie kolejnych projektów technicznych do realizacji na przyszłość. Samych tylko zadań drogowych z przygotowaną lub wykonywaną obecnie dokumentacją jest 13.
Pokrótce przybliżyłem inwestycje z minionych 3 lat, nie wymieniając wszystkich 114 nazw zadań inwestycyjnych. Przechodząc do bieżącego funkcjonowanie miasta, chcę wyraźnie podkreślić, że wejherowski samorząd we wszystkich dziedzinach, jak: oświata, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska, bezpieczeństwo, komunalny zasób mieszkaniowy, transport publiczny, usługi komunalne i utrzymanie czystości oraz porządku, kultura, sport i rekreacja, wspieranie przedsiębiorczości i powstawania nowych miejsc pracy, współpraca z organizacjami pozarządowymi, praca administracji, itd. funkcjonował normalnie, prawidłowo i bez większych zakłóceń realizował zadania. Staraliśmy się odpowiadać na potrzeby i oczekiwania mieszkańców oraz zapewnić najwyższy standard, oczywiście na miarę posiadanych środków.
„Wolę Wejherowo” aktywnie uczestniczyło w życiu miasta. Zajmowaliśmy się sprawami, rozwiązywaliśmy problemy i podejmowaliśmy interwencje, z którymi zwracali się do nas wejherowianie. Mogliśmy zawsze liczyć na wsparcie, cenne rady i uwagi mieszkańców.
Wszystkim bardzo dziękujemy za zaufanie i współpracę!
Podsumowując, można śmiało powiedzieć, że Wejherowo było i jest w budowie, że jesteśmy świadkami historycznych przemian i rozwoju Wejherowa, z którego korzystają wszyscy mieszkańcy. To nasz wspólny sukces, to realizacja naszego programu!
Myślę, że przedstawione fakty, liczby, działania pokazują, że realizujemy obietnice i program wyborczy mój i „Wolę Wejherowo”. Jesteśmy skuteczni i wiarygodni. Mamy doświadczenie i nowe pomysły na przyszłość. Chcemy je dalej realizować, dlatego staniemy do wyborów samorządowych 2018.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.