Neurologia nagrodzona

Platynowy certyfikat Angels

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie dołączył do placówek wyróżnionych przez międzynarodowy projekt Angels. Jego główną ideą jest poprawa jakości opieki nad pacjentami z udarem mózgu. Za osiągnięcia w tej dziedzinie Oddział Neurologii otrzymał platynowy certyfikat.

– Co roku na naszym oddziale hospitalizujemy ponad 500 chorych, zarówno z udarem niedokrwiennym, jak i krwotocznym. Od wielu lat stosujemy dożylną trombolizę w leczeniu udarów niedokrwiennych – mówi dr n. med. Alicja Mączkowiak, ordynator Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym szpitala w Wejherowie. – Wdrożyliśmy wiele udoskonaleń w organizacji pracy oraz infrastrukturze samego oddziału, dzięki czemu z każdym rokiem poprawiamy wyniki leczenia.
W tym celu prowadzone są szkolenia zespołów wyjazdowych pogotowia ratunkowego, personelu SOR w szpitalu w Wejherowie i satelitarnych szpitalach w Pucku oraz Lęborku. Krokiem milowym w usprawnieniu postępowania z pacjentami udarowymi było udostępnienie numeru „telefonu udarowego” – co pozwala na szybki i bezpośredni kontakt z lekarzami i ratownikami pogotowia ratunkowego.
Dzięki temu w 2017 r. Oddział Neurologii w Wejherowie osiągnął ponad 25-procentowy współczynnik ilości tromboliz do ilości wszystkich przypadków udarów niedokrwiennych mózgu. Skrócił się też czas od momentu przyjęcia pacjenta do szpitala do podania leku (Door to Needle). 90 procent pacjentów kwalifikujących się do leczenia trombolitycznego otrzymuje lek w czasie krótszym niż 60 minut. Każdy pacjent z udarem jest przynajmniej przez 24 godziny hospitalizowany i monitorowany na sali Intensywnego Nadzoru Neurologicznego.
– Jesteśmy dumni, że osiągnięcia naszego oddziału zostały wysoko ocenione przez komitet naukowy Angels. To jeden z trzech ośrodków w Polsce, wyróżnionych w pierwszej edycji przyznawania tej nagrody – mówi Andrzej Zieleniewski, wiceprezes Zarządu Szpitali Pomorskich, dyrektor szpitala w Wejherowie.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.