Budżet powiatu na rok 2018 przyjęty

Obradowała Rada Powiatu Wejherowskiego

Podczas XXXVI Sesji Rady Powiatu Wejherowskiego, która odbyła się 15 grudnia w sali obrad Starostwa, radni przyjęli większością głosów budżet powiatu na 2018 r. – To budżet proinwestycyjny i dynamiczny, który zapewnia rozwój powiatu i jest konsekwencją realizowanych działań – podkreśla Gabriela Lisius, starosta wejherowski.

Projekt budżetu powiatu wejherowskiego na rok 2018 przedstawiła radnym starosta wejherowski - Gabriela Lisius.               Fot. Starostwo Powiatowe
Projekt budżetu powiatu wejherowskiego na rok 2018 przedstawiła radnym starosta wejherowski – Gabriela Lisius. Fot. Starostwo Powiatowe

Przyszłoroczne dochody powiatu wyniosą ponad 190 mln zł, a wydatki ponad 209 mln zł. Na inwestycje przeznaczono rekordową sumę ponad 43 mln zł.
W przyszłym roku samorząd powiatowy będzie kontynuował zadania rozpoczęte w 2017 roku. Zaplanowano też nowe inwestycje drogowe, oświatowe, przedsięwzięcia kulturalne oraz działania z zakresu polityki społecznej. Kontynuowana będzie m.in. budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie. Na tę inwestycję przeznaczono ponad 4,8 mln zł (w tym dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1,7 mln zł). Na termomodernizację dwóch budynków: siedziby Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz budynku Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie przeznaczono ponad 3,5 mln zł. W tej kwocie jest dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości ponad 2,5 mln zł. Zaplanowano też m.in. rozbudowę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie o kompleks 10 pracowni za 4,1 mln zł
Z inwestycji drogowych zaplanowano m.in. rozbudowę drogi powiatowej Godętowo – Nawcz – Tłuczewo na odcinku Nawcz – Osiek za ponad 4 mln zł, w także budowę dwóch rond w Wejherowie: na skrzyżowaniu ul. Chopina i Nadrzecznej (dofinansowanie inwestycji miejskiej) oraz na skrzyżowaniu ulic 12 Marca, Wniebowstąpienia i Judyckiego.
Przedstawiciele klubów radnych Prawa i Sprawiedliwości – Krzysztof Bober oraz Wspólnego Powiatu – Ewa Daleka odczytali na sesji oświadczenia, w których poparli przedstawiony przez starostę powiatu projekt budżetu na 2018 rok.
Radni przyjęli najważniejszy dokument zdecydowaną większością głosów. Nie poparło go tylko dwóch radnych Platformy Obywatelskiej: Józef Reszke (głosował przeciw) oraz Piotr Pelcer (wstrzymał się od głosu).

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.