Spółka ZUK się rozwija

Po 5 latach to już inna firma

Po 5 latach funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wejherowie, jako spółki komunalnej, Zarząd i pracownicy zakładu cieszą się bardzo dobrymi wynikami ekonomicznymi i dynamicznym rozwojem firmy. Z pracy ZUK zadowolony jest również prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, który gratulował pracownikom i prezesowi Romanowi Czerwińskiemu osiągnięć.

Prezes ZUK Roman Czerwiński przypomniał, że 5 lat temu prezydent Wejherowa wspólnie z Radą Miasta zadecydowali, żeby przekształcić zakład budżetowy, jakim był Zakład Usług Komunalnych, w spółkę prawa handlowego. Nastąpiło to dokładnie 19 grudnia 2012 roku.
– To był trudny czas niepewności i wielu niewiadomych. Dzisiaj ZUK w Wejherowie to zupełnie inna firma – powiedział prezes spółki Roman Czerwiński podczas spotykania pracowników z okazji jubileuszu. – Nasza spółka się rozwija i jest ważna dla miasta
Przez 5 lat zakład zwiększył kapitał i zatrudnienie oraz zakupił z własnych, wypracowanych przez pracowników środków niezbędny sprzęt, który pozwala wykonywać szereg różnych prac na terenie miasta (ramka obok). Na kapitał spółki składają się m.in. nieruchomości. Początkowo ZUK posiadał tylko składowisko odpadów w Rybskiej Karczmie. Obecnie dzięki miastu posiada też nieruchomość o pow. 2 ha na ul. Przemysłowej, gdzie zakład będzie mógł się dalej rozwijać.
Prezes ZUK podziękował pracownikom, którzy zatrudnieni są w zakładzie od początku utworzenia spółki oraz osobom, którym spółka zawdzięcza swoje istnienie i dobre funkcjonowanie. Podziękowania otrzymali: prezydent miasta Krzysztof Hildebrandt, zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz i sekretarz miasta Bogusław Suwara (zdjęcie obok) oraz byli i obecni członkowie Rady Nadzorczej ZUK Sp. z o.o.
Prezydent Wejherowa pogratulował prezesowi i pracownikom znakomitych wyników działalności spółki. Zdaniem Krzysztofa Hildebrandta na uznanie zasługuje m.in. skuteczny system segregacji odpadów, a także imponujące plany spółki, która buduje Ekofabrykę.
W spotkaniu uczestniczyły także: zastępca prezydenta Wejherowa Beata Rutkiewicz i skarbnik miasta oraz przewodnicząca Rady Nadzorczej Marzena Ćwiklińska.

 

Zmiany w ZUK

W momencie tworzenia spółki w zakładzie pracowało 54 pracowników, a obecnie jest ich 115.
Wartość umów na sprzedaż usług wzrosła z 10 mln zł do 15 mln zł.
Zakupiono z własnych środków m.in. myjkę do pojemników na odpady, 3 koparki, zamiatarki, kompaktor, sprzęt do budowy dróg i chodników np. walec drogowy i zagęszczarki gruntu, a także sprzęt do pielęgnacji zieleni.
Czterokrotnie powiększył się kapitał zakładowy spółki, który w momencie jej zarejestrowania wynosił 1 mln 417 tys. zł, a obecnie ponad 5 mln 290 tys. zł.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.