Coraz więcej utwardzonych dróg i zmodernizowane szkoły

Gmina Łęczyce. Inwestycje i remonty

Zmodernizowane i ocieplone szkoły, utwardzone chodniki, wyremontowana przychodnia, nowa wiata do czasowego magazynowania osadów przy oczyszczalni ścieków – sporo udało się zrobić w tym roku władzom gminy Łęczyce. Jak wylicza wójt Piotr Wittbrodt, w ciągu mijającego roku realizowano aż 51 zadań remontowych i inwestycyjnych, nie licząc około 20 przedsięwzięć, realizowanych w ramach funduszy sołeckich.

Do najważniejszych tegorocznych inwestycji należy termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bożympolu Wielkim, na którą gmina pozyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Ocieplenie ścian i dachu budynku, nowa elewacja, wymiana okien i drzwi oraz instalacja pompy ciepła kosztowały w sumie 2,7 mln zł, ale aż 85 proc. tej sumy pochodzi z dofinansowania.
Termomodernizacji za około 1 mln zł doczekał się również budynek po dawnym gimnazjum w Strzebielinie Osiedlu. W jednym skrzydle tego obiektu już wcześniej funkcjonował gabinet lekarski, ale teraz, po zakończonym w październiku remoncie jest to przychodnia z prawdziwego zdarzenia, funkcjonująca w odpowiednich warunkach lokalowych. W estetycznych, odnowionych i ocieplonych pomieszczeniach znajdują się trzy gabinety lekarskie i poczekalnia. Pozostałe pomieszczenia tego budynku zostaną urządzone tak, że w przyszłym roku powstanie tam świetlica i pokoje tematyczne, przeznaczone m.in. na próby orkiestry, spotkania koła emerytów lub innych organizacji.
W ramach tego samego projektu, dofinansowanego ze środków unijnych w dwóch kolejnych budynkach oświatowych – w zespołach szkół w Łęczycach i Strzebielinie również realizowana jest termomodernizacja, ale prace zakończą się w przyszłym roku.
Natomiast w tym roku udało się wykonać nawierzchnię kilku gminnych dróg, m.in. ul. S. Wyszyńskiego (za 111 tys. zł oraz ul. Sienkiewicza w Strzebielinie (za 852 tys. zł) oraz ul. Osiedlową w Bożympolu Wielkim (za 824 tys. zł). Na te zadania drogowe uzyskano ponad 66 procent dofinansowania kosztów inwestycji.
Jak informuje wójt gminy Łęczyce, Piotr Wittbrodt, gmina realizuje utwardzanie nawierzchni najbardziej uczęszczanych ulic na osiedlach w różnych miejscowościach, zamieniając gruntowo-szutrowe drogi na nawierzchnie z płyt jumbo. To bardzo ułatwia komunikację, z czego z pewnością zadowoleni są mieszkańcy.
– Cieszę się, że możemy poprawić w ten sposób warunki codziennego życia. Działania te rozpoczęliśmy w ubiegłym roku i kontynuujemy w obecnym, ale w ostatnich miesiącach ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, duże opady deszczy czy nawałnice, prace są opóźnione – wyjaśnia wójt Wittbrodt. – Dlatego to zdanie, warte w sumie osiem milionów złotych będziemy kończyć w przyszłym roku. Dotyczy to kilku ulic w Łęczycach, Rozłazinie i Bożympolu Wielkim.
W centrum Strzebielina latem tego roku oddano do użytku przebudowany i zagospodarowany z myślą o wypoczynku mieszkańców plac im. ks. Rajskiego, z alejkami, ławkami, fontanną i urządzeniami do ćwiczeń.
Gminie udało się również uzyskać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na utwardzenie 900-metrowej drogi transportu rolniczego między wsiami Dzięcielec i Popowo. Koszt robót wynióśł 350 tys. zł, w tym dotacja 90 tys. zł.
Kolejnym ważnym zadaniem, realizowanym w tym roku jest budowa kanalizacji sanitarnej pod drogą powiatową w Nawczu za 492 tys. zł. Jest to ważna i pilna inwestycja, ponieważ w przyszłym roku rozpocznie się modernizacja tej bardzo zniszczonej drogi na odcinku Nawcz-Osiek.
– Jestem bardzo zadowolony, że w dotkniętej sierpniową nawałnicą wsi Dzięcielec samorząd powiatowy zmodernizuje zniszczoną asfaltową drogę na odcinku 800 metrów – mówi Piotr Wittbrodt. – Wyłoniona w ramach przetargu firma z Lini wkrótce rozpoczęła remont drogi w tej miejscowości.
Kolejną inwestycją, realizowana z udziałem środków unijnych jest budowa wiaty do magazynowania osadów przy oczyszczalni ścieków w Bożympolu wraz z modernizacją linii technologicznej do odwadniania osadów (m.in. wymiana prasy na nową za ok. 500 tys. zł. Zadanie zostanie zakończone jeszcze w tym roku, a łączny koszt wynosi 1 mln 130 tys. zł. Podobnie jak w przypadku termomodernizacji szkół, gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości aż 85 proc. kosztów zadania.
– Jedną z większych inwestycji w naszej gminie jest budowa odcinka sieci wodociągowej o długości 3,8 km, tak zwanej spinki między Dąbrową Brzezieńską a Świetlinem – informuje wójt Łęczyc. – Koszt inwestycji, realizowanej własnymi siłami przez gminny Zakład Komunalny, wynosi 250 tys. zł. Na terenie gminy realizowanych jest kilkanaście innych zadań wodociągowo-kanalizacyjnych, umożliwiających mieszkańcom skorzystanie z tych instalacji, a w fazie projektowania są kolejne odcinki sieci wodno-kanalizacyjnej.
Na etapie przygotowywania niezbędnej dokumentacji znajduje się projekt przedsięwzięcia o charakterze rekreacyjno-turystycznym, przygotowywanego z kilkoma innymi samorządami, położonymi nad rzeką Łebą. Gmina Łęczyce jest liderem projektu „Rzeka Łeba – uwolnij energię natury”, w ramach którego powstanie kilka przystani i elementów infrastruktury w ramach pomorskich szlaków kajakowych.
Planowana rozbudowa strażnicy OSP w Łęczycach czy niedawny zakup samochodu dla Ośrodka Pomocy Społecznej to zadania z zupełnie innych dziedzin funkcjonowania gminy, bardzo potrzebne dla bezpieczeństwa i sprawnej obsługi mieszkańców.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.