Będzie jaśniej i taniej

Luzino

W gminie Luzino realizowana jest inwestycja pod nazwą ,,Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych”.Na montaż nowych ledowe opraw ulicznych latarni władze gminy uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Zadanie polega na wymianie ulicznych lamp na nowoczesne energooszczędne typu LED. W samym Luzinie zainstalowano już nowe oprawy na wybranych, istniejących konstrukcjach energetycznych i słupach oświetleniowych sieci kablowej. W pozostałych miejscowościach gminy zakończenie prac zaplanowano 15 grudnia br.
Najwięcej nowych lamp zostało lub zostanie zainstalowanych w Luzinie (416), w Kebłowie (191), w Kochanowie, Barłominie, Robakowie i Wyszecinie (wszędzie ponad 30). W sumie w 14 miejscowościach wymienionych będzie 851 lamp ulicznych.
Wykonawcą zadania, wyłonionym w przetargu jest firma: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe EL PROFESSIONAL Mariusz Maszota w Gdyni.
Koszt realizacji inwestycji wynosi ponad 1,5 zł brutto.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.