Lepsze warunki kształcenia zawodowego

Powiat Wejherowski buduje halę sportową i pracownie zawodowe

Powiat Wejherowski rozpoczął realizację projektów związanych z poprawą warunków kształcenia zawodowego. Zakres prac obejmuje budowę nowej oraz modernizację istniejącej już infrastruktury szkolnej przeznaczonej do kształcenia praktycznego, doposażenie istniejących pracowni i wyposażenie nowych warsztatów zawodowych.

Na zdjęciach: podpisanie i wmurowanie Aktu Erekcyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie (po lewej) oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi.

4 października 2017 r. uroczyście podpisano i wmurowano Akty Erekcyjne rozbudowy czterech zespołów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez Powiat Wejherowski. 4 października 2017 r. uroczyście podpisano i wmurowano Akty Erekcyjne rozbudowy czterech zespołów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez Powiat Wejherowski.

Na zdjęciach: uroczystość w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie (po lewej) oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie.

– W ramach projektu wzmocnienia potencjału szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim, w trzech powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Wejherowa oraz jednej w Rumi trwają intensywne prace budowlane – mówi starosta wejherowski Gabriela Lisius. – Największy zakres robót realizowany jest w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, ponieważ w tej placówce realizowane są dwa zadania. Powstają tam nowe pracownie zawodowe w ramach projektu podniesienia jakości kształcenia zawodowego oraz budowana jest pełnowymiarowa hala sportowa.
Projekt rozbudowy w ZSP nr 4 w Wejherowie jest dwuetapowy. W czerwcu ruszyły prace przy budowie pełnowymiarowej hali sportowej, która będzie najnowocześniejszym obiektem tego typu w mieście oraz realizowana jest budowa kompleksu sześciu pracowni zawodowych.
W hali sportowej o powierzchni 2261,74 m2 znajdzie się pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, trybuna na blisko 300 osób, pomieszczenia magazynowe, techniczne, sala fitness, siłownia, węzły sanitarne i szatnie.
Obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Warto wspomnieć, że Powiat Wejherowski otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2017 w kwocie blisko 3,2 mln zł na budowę tego obiektu.
– To największa inwestycja powiatowa realizowana obecnie w mieście Wejherowo, której całkowity koszt zamknie się kwotą około 13,5 mln zł, w tym hala będzie kosztować ok. 8,5 mln zł. Dlatego bardzo się cieszymy, że otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki – zaznacza starosta Gabriela Lisius.
W ZSP nr 4 w Wejherowie powstaje także kompleks sześciu pracowni zawodowych. Nowe warsztaty, które znajdą się w powiatowej placówce wesprą branżę motoryzacyjną. Praktyczną naukę zawodu uczniowie będą mogli zdobywać w pracowni elektroniki i automatyki, montażu i eksploatacji podzespołów samochodowych oraz maszyn i urządzeń czy montażu i obsługi peryferyjnych instalacji samochodowych. Koszt zadania to blisko 5 mln zł.
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie ruszyła rozbudowa szkoły o siedem pracowni zawodowych, która wesprze takie branże jak: energetyka, ekoenergetyka, elektronika i ICT. W ciągu dwóch lat na miejscu dawnej „świniarni” powstaną nowoczesne pracownie, które posłużą uczniom do praktycznej nauki zawodu. W obiekcie znajdą się m.in. pracownie: maszyn i napędów elektrycznych, urządzeń dźwigowych, obróbki ręcznej, lutowania i spawania, energetyki źródeł odnawialnych czy montażu i pomiarów instalacji elektrycznych. Wartość zadania to 3,2 mln zł.
W ramach przedsięwzięcia strategicznego również w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie ruszyła budowa jednego piętra wraz z klatką schodową. W dobudowanych pomieszczeniach powstanie pracownia symulacji nowoczesnych usług hotelarsko-turysyczno-kelnerskich, usług informatycznych w hotelarstwie, turystyce i gastronomii, planowania żywienia i produkcji gastronomicznej oraz komunikacji w języku obcym zawodowym. Koszt projektu to 2,5 mln zł.
Prace budowlane realizowane są także w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi, gdzie powstanie pięć nowych pracowni zawodowych wraz z łącznikiem.
Przyszli uczniowie branży transportowej i logistycznej będą mieli do dyspozycji pracownie zintegrowanych procesów logistycznych i spedycyjnych, gospodarki materiałowej i środków transportu, symulacji nowoczesnych usług biznesowych, logistyki, gospodarki materiałowej i środków transportu oraz komunikacji w języku obcym zawodowym. Wartość zadania to blisko 3,3 mln zł.
Ponadto niedługo rozpoczną się prace w Powiatowym Zespole Szkół Policealnych w Wejherowie, gdzie ropoczi się budowa pawilonu korekcyjno-rehabilitacyjnego z zapleczem sanitarno-socjalnym i klatką schodową. Dobiegają końca procedury przetargowe.
W powiatowych placówkach ponadgimnazjalnych realizowane są duże zadania infrastrukturalne. Większość z nich zakończy się w przyszłym roku i niewątpliwie przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego w powiecie wejherowskim.
Powstająca hala sportowa zapewni uczniom lepsze warunki do ćwiczeń i zajęć rozwijających ich umiejętności w różnych dziedzinach sportowych.

Rozbudowa czterech zespołów szkół ponadgimnazjalnych realizowana jest w ramach projektu: „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”, w ramach Działania 4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Jednocześnie dwuetapowa rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie, w części dotyczącej „Budowy hali sportowej z zapleczem i trybuną” realizowana jest przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.