Budżet, ronda i szkoły

Podczas ostatniej przed wakacjami XXXIV sesji Rady Miasta Wejherowa radni większością głosów uchwalili zmiany w budżecie miasta na 2017 roku. Zajęli się także zmianami w sieci szkół i przedszkoli oraz nadali nazwy trzem wejherowskim rondom.

Rondo u zbiegu ulic Rybackiej, B. Prusa, A. Necla i J. Iwaszkiewicza na Os. Kaszubskim otrzymało nazwę Rondo Kaszubskie.
Rondo u zbiegu ulic Rybackiej, B. Prusa, A. Necla i J. Iwaszkiewicza na Os. Kaszubskim otrzymało nazwę Rondo Kaszubskie.

Proponowane, a następnie uchwalone zmiany w budżecie przedstawił skarbnik miasta Arkadiusz Kraszkiewicz, który poinformował o koniecznych wydatkach.
Między innymi 1 milion zł miasto przeznaczyło na pomoc finansową dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Wniebowstąpienia, Judyckiego oraz 12 Marca.
Ponad 2,8 mln zł z miejskiej kasy trzeba wydać na wypłatę odszkodowań za grunty przyjęte pod budowę dróg i zakup nieruchomości na potrzeby miasta.
Na remont budynku po przedszkolu „Bajka” na Os. Kaszubskim przeznaczono 250 tys. zł. Dotychczasowe Przedszkole Niepubliczne „Bajka” zamyka swoją działalność, a od 1 września b.r. w budynku tego przedszkola będą funkcjonowały grupy przedszkolne wchodzące w skład Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka.
Ponad 360 tys. zł miasto wyda na stworzenie przestrzeni kulturalno-edukacyjnej wokół zabytkowego młyna z końca XIX wieku przy ul. Zamkowej, a na wykonanie prac zabezpieczających i renowacyjnych tego młyna – ponad 230 tys. zł (stanowi to udział własny, a projekt uzyskał dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego),
Zwiększono również wydatki na pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i na pobyt dzieci w pieczy zastępczej, na placówki kulturalne oraz organizację imprez sportowych, a także na administrację publiczną, bezpieczeństwo i oświatę.
Poza tym radni podjęli decyzję o dofinansowaniu zakupu systemu kardiomonitoringu wraz z 6. monitorami dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie oraz przyznali dotację na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych budynkach: ul. 12 Marca 155, ul. Rzeźnicka 3 i ul. Kopernika 2.
Podjęto uchwały o zmianach w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta na wschód od linii kolejowej w rejonie od ul. Przemysłowej do ul. Ofiar Piaśnicy oraz fragmentu miasta w rejonie ul. Łęgowskiego.
Popierając inicjatywę prezydenta Wejherowa radni nadali nazwy trzem rondom drogowym w Wejherowie. I tak, rondo u zbiegu ulic Rybackiej, B. Prusa, A. Necla i J. Iwaszkiewicza na Os. Kaszubskim otrzymało nazwę Rondo Kaszubskie. Z kolei rondo w Śmiechowie u zbiegu ulic F. Stefczyka i J. Patoka nazwano Rondem Śmiechowo Północ, a rondo na Os. Sucharskiego – Rondem Wejherowo Zachód.
W związku z reformą oświaty i likwidacją gimnazjów decyzją Rady Miasta z dniem 31 sierpnia przestaną funkcjonować dotychczasowe Zespoły Szkół. Od 1 września w ich miejsce wracają stare nazwy szkół: Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 8, zaś budynek Gimnazjum nr 1 zostaje włączony do Szkoły Podstawowej nr 9.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.