Dwie wizje miasta

Za udzieleniem prezydentowi Krzysztofowi Hildebrandtowi głosowało 17 radnych: 8. Z „Wolę Wejherowo”, 7. z „Platformy Obywatelskiej-Samorządność” oraz 1. radny PiS i 1. z Ruchu Sąsiedzkiego.

Przeciw był radny Arkadiusz Szczygieł, który generalnie prezentował niebywałe czarnowidztwo i postawę malkontenta, zaś wstrzymało się od głosu 3. radnych: Teresa Skowrońska, Grzegorz Skowroński i Mateusz Szmidt. Można odnieść wrażenie, że ta czwórka miała zastrzeżenia do prezydenta przede wszystkim z powodu rozmachu inwestycji  i ambitnej wizji rozwoju Wejherowa, wyrażającej się choćby planami dalszych prac w parku miejskim, rewitalizacji starego basenu przy ul. Kalwaryjskiej – projekt „Wodne ogrody” czy powstaniem wieży widokowej.  Pomijając już fakt, że prezydent zrealizował budżet, w tym przygotowywał wspomniane planowane zadania inwestycyjne, uchwalony przecież wcześniej zdecydowaną większością głosów przez radę miasta, to głosowanie nad absolutorium w istocie pokazało dwie wizje rozwoju Wejherowa.

Wizja prezydenta i większości radnych to wizja miasta atrakcyjnego i nowoczesnego, które chce być pełnoprawnym członkiem metropolii nad Zatoką Gdańską, a nie stać się tylko zapyziałym przystankiem na końcu SKM-i. Wizja wspomnianej czwórki jest niestety dość wąska, sprowadza Wejherowo do – można rzec dobitnie – prowincji i ogranicza się do przysłowiowego „łatania dziur w jezdniach i dachach”.

Wizja prezydenta staje się faktem, gdyż Wejherowo wyraźnie się zmieniło i zmienia, ale jest jeszcze dużo do zrobienia i dlatego właśnie potrzebny jest rozmach oraz ambitne plany, tym bardziej, że prezydent nie zaniedbuje bieżących, „przyziemnych” spraw mieszkańców, np. budowy i remontów ulic. Plany są dalekosiężne, nie na rok czy dwa, a na wiele lat do przodu. Jak uczy historia od tego zawsze się wszystko zaczyna.

Pamiętajmy, że takie plany jak budowa krytej pływalni  w Wejherowie, renowacja Kalwarii Wejherowskiej, rewitalizacja  parku miejskiego czy budowa nowego WCK – Filharmonii Kaszubskiej też wydawały się swego czasu nierealne i zbyt ambitne, a jednak zostały realizowane.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.