Inwestycje drogowe i plan sieci szkół

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Wejherowa, która odbyła się w ratuszu w miniony poniedziałek, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok, a także w sprawie przystąpienia do realizacji zintegrowanego projektu unijnego „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” i „Klub Integracji Społecznej Śródmieście”. Zdecydowali też o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, zgodnego z wdrażaną przez rząd reformą oświaty.

W budynku Gimnazjum nr 1 od września będzie funkcjonować Szkoła Podstawowa nr 9.
W budynku Gimnazjum nr 1 od września będzie funkcjonować Szkoła Podstawowa nr 9.

Zanim uchwalono zmiany w budżecie, niektórzy radni pytali o planowane inwestycje drogowe w rejonie ulicy Karnowskiego i Ofiar Piaśnicy, gdyż nie wiedzieli skąd się wzięły. Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Wojciech Kozłowski przypomniał, że inwestycje we wspomnianym rejonie miasta są elementem budowy Zachodniego Połączenia Drogowego Miasta Wejherowa, o którym na sesji rozmawiano wielokrotnie. Było też wiele informacji w mediach. Obecnie ma być realizowany kolejny etap tego planu – rondo na skrzyżowaniu ulic Ofiar Piaśnicy, Granicznej i Lelewela w ramach zadania „Budowa ul. Karnowskiego”, na co powiat wejherowski chce przekazać miastu 1 mln zł.
– Rondo na ul. Ofiar Piaśnicy jest ważne. To niebezpieczna ulica, ponieważ zwłaszcza w sezonie letnim panuje tam bardzo duży ruch – podkreślił radny W. Kozłowski. – Coraz więcej kierowców korzysta też z połączenia od ulicy Granicznej i ul. Ofiar Piaśnicy, przez ul. Lelewela do ul. Chopina.
Prezydent Krzysztof Hildebrandt podsumował, że potrzebnych jest kilka rond w Wejherowie, dlatego z czasem zostanie zbudowane m.in. rondo na skrzyżowaniu ul. Chopina, Staromłyńskiej i Nadrzecznej.
– Najpierw wspólnie z powiatem wejherowskim zajmiemy się rozwiązaniem komunikacyjnym na ul. Ofiar Piaśnicy – wyjaśnił prezydent Hildebrandt. – Marszałek pomorski nie jest zainteresowany budową ronda, ale jest ono potrzebne mieszkańcom Wejherowa. Zachodnie połączenie drogowe, związane z budową Trasy Kaszubskiej odciąży centrum Wejherowa od pojazdów, które zakorkowałoby miasto. To jedna z priorytetowych inwestycji drogowych, usprawniających komunikację.
Rondo na ul. Ofiar Piaśnicy zostanie sfinansowane z budżetu miasta i powiatu.
Ostatecznie radni jednogłośnie przyjęli zmianę budżetu i wprowadzili do niego milion złotych przyznanych przez powiat na rodno na ul. Ofiar Piaśnicy.
Wśród planowanych wydatków w tegorocznym budżecie miasta znalazło się m.in. prawie 64 tys. zł na dofinansowania wymiany systemów grzewczych w ramach programu „Czyste powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Mówiła o tym na sesji Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, informując, że w ramach walki ze smogiem miasto podpisało umowy z 12 właścicielami posesji, zainteresowanymi wymianą instalacji grzewczych na ekologiczne.
Podczas ostatniej sesji radni podjęli uchwałę, określającą plan sieci publicznych szkół podstawowych oraz granice obwodów szkolnych. Tam, gdzie obecnie funkcjonują zespoły szkół (podstawowa i gimnazjum) od września 2017 roku będą tylko szkoły podstawowe. Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika zostanie włączone do Szkoły Podstawowej nr 9, co oznacza, że po zakończeniu działalności gimnazjum (31.08.2017 r.) w tym budynku funkcjonować będzie również SP nr 9. Podjęcie uchwały było konieczne w związku z wdrażaną przez rząd reformą oświatowy.
Szerzej o zmianach w sieci szkół napiszemy w kolejnym „Pulsie”, 23 lutego. Wkrótce wrócimy też do tematu projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” i „Klub Integracji Społecznej”. AK.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.