Aktywizacja zawodowa

30 stycznia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku podpisano umowy na realizację dwóch projektów unijnych: „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I” oraz „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II”. Ze strony samorządu pomorskiego umowy podpisał Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski, natomiast ze strony powiatu Starosta Wejherowski Gabriela Lisius oraz Etatowy Członek Zarządu Jacek Thiel.

Dzięki podpisanym umowom, w ciągu najbliższych dwóch lat pomoc w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej otrzyma 298 osób zamieszkujących powiat wejherowski zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Całkowita wartość projektów wyniesie 4 484 073,46 zł, z czego 3 811 463,44 zł będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.
Głównym celem projektu: „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I” jest zwiększenie zatrudnienia osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrożenie kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej.
Programem zostanie objętych 230 osób, w tym co najmniej 35 osób z niepełnosprawnościami.
Celem drugiego projektu „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II” jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych oraz ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez wdrożenie kompleksowego programu ich rozwoju na terenie powiatu wejherowskiego.
Programem zostanie objętych 68 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym co najmniej 10 osób z niepełnosprawnościami.
W ramach projektów przewidziano: warsztaty motywacyjne, spotkania tematyczne i animacyjne, poradnictwo zawodowe, psychologiczne i pedagogiczne, coaching, treningi, terapię, szkolenia oraz warsztaty. Ponadto zadania projektów będą realizowane poprzez kursy i treningi zaradności życiowej, integrację i wspieranie rodzin czy pomoc psychologiczno-terapeutyczną dla osób uzależnionych.
Warto również dodać, że oba projekty realizowane będą w partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.