Wejherowski Cech partnerem Parlamentu Hanzeatyckiego

We wrześniu ub. roku przedstawiciele Powiatowego Cechu Rzemiosł MiŚP – ZW w Wejherowie podpisali umowę partnerską z Parlamentem Hanzeatyckim, zrzeszającym ponad 50 izb przemysłowych, handlowych i rzemieślniczych oraz organizacji, w zakresie realizacji projektu „Jednolity system kształcenia zawodowego – Mistrz w Regionie Morza Bałtyckiego” (Master BSR). Projekt powstał z troski o odpowiednią liczbę wykwalifikowanych pracowników i skuteczny system kształcenia zawodowego.


We wszystkich krajach regionu Morza Bałtyckiego występują duże niedobory wykwalifikowanych przedsiębiorców i menedżerów, co powoduje znaczne ograniczenie wzrostu ilości małych i średnich przedsiębiorstw. Również zdolność przedsiębiorstw do innowacji jest niższa od możliwości i zapotrzebowań występujących w gospodarce. Z powodów demograficznych, problem będzie narastał w najbliższym czasie.

Małe i średnie przedsiębiorstwa mają bardzo dobre perspektywy wzrostu, ponieważ 85% wszystkich nowych miejsc pracy w UE jest tworzone w ich strukturach. Występuje wysoki popyt na pracowników posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe i techniczne.

Dodatkowo potrzebne są osoby z kwalifikacjami i umiejętnościami o charakterze trenersko-pedagogicznymi, które są wymagane do praktycznego szkolenia zawodowego.

W regionie Morza Bałtyckiego występują różne systemy kształcenia zawodowego o profilu rzemieślniczym ukierunkowane na zdobycie kwalifikacji mistrzowskich i pedagogicznych.

Pilotażowe wdrażanie systemu edukacji planowane jest w kilku krajach: w Niemczech, Danii, Norwegii, w Polsce (Powiatowy Cech Rzemiosł w Wejherowie) oraz na Litwie i Łotwie.

Celem projektu jest zdobycie kwalifikacji mistrzowskich w zawodzie, oraz uprawnień pedagogicznych. W polskim systemie edukacji cel szczegółowy będzie polegać na uzyskaniu kwalifikacji tzw. Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu, obejmującego: – uzyskanie tytułu mistrza w danym zawodzie (zdanie egzaminu na tytuł mistrza przed właściwą komisją egzaminacyjną Pomorskiej Izby Rzemieślniczej) z Gdańska, oraz nabycie kwalifikacji pedagogicznych poprzez ukończenie kursu pedagogicznego.

Celem projektu jest m.in. zapewnienie nowej generacji profesjonalnych pracowników i przedsiębiorców dla struktur małych i średnich przedsiębiorstw, wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, opracowanie wspólnej koncepcji kształcenia zawodowego o profilu mistrzowskim w regionie Morza Bałtyckiego.

Partnerzy projektu

1. Parlament Hanzeatycki z siedzibą
w Hamburgu – Niemcy
2. Izba Rzemieślnicza w Dreźnie – Niemcy
3. Uczelnia Handlu Zagranicznego – Dania
4. Nordyckie Forum Rzemiosła – Norwegia
5. Powiatowy Cech Rzemiosł MiSP
w Wejherowie – Polska
6. Politechnika Gdańska – Polska
7. Publiczne Centrum Szkolenia Budowlane
go w Wilnie – Litwa
8. Łotewska Izba Rzemiosła w Rydze – Łotwa

Parlament Hanzeatycki

Związek ponad 50 izb przemysłowych, handlowych i rzemieślniczych oraz innych organizacji, których głównym celem jest wzmocnienie pozycji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).
Siedziba Parlamentu Hanzeatyckiego znajduje się w Hamburgu.
Parlament Hanzeatycki to niezależna organizacja non profit.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.